EØS-reglene sikrer at kredittvurderinger innfrir krav om kvalitet, åpenhet og uavhengighet, og kun registrerte selskaper har rett til å utstede vurderinger. ESA fattet sin beslutning i nært samarbeid med ESMA – det europeiske tilsynet for verdipapirmarkedet.

Med hovedkontor i Oslo og en filial i Stockholm kommer NCR til å utarbeide kredittvurderinger av foretak på oppdrag fra aktørene i kapitalmarkedet. Selskapet er det første nordiske kredittvurderingsbyrået som blir registrert av ESA og ESMA, og tar sikte på å utfordre eksisterende aktører innen kredittratingmarkedet og tilgjengeliggjøre kredittrating for et større antall nordiske utstedere.

Thommessen har bistått NCR i søknadsprosessen ovenfor ESA og ESMA, og har i den anledning utformet all dokumentasjon som kreves for registrering av et kredittratingbyrå. Arbeidet ble utført av Thommessens finansregulatoriske faggruppe, og ble ledet av advokat Tore Mydske.

Pressemeldinger om saken finnes her:

ESMA Press release

EFTA Surveillance Authority - Press & Publications

Nordic Credit Rating