ThommessenFlow Finn folk
Jobb med oss

Hos oss

Ledige stillinger

Her kan du lese mer om hvordan vi legger til rette for at hele TeamThommessen skal oppleve læring, mestring og mening, og hvordan vi skaper en god arbeidsplass for hverandre.

Din utvikling

Vi er stolte av at næringslivet har kåret oss til det norske advokatfirmaet med best juridisk kompetanse sju år på rad (Prospera, Kantar SIFO). En slik anerkjennelse oppnår man ikke fra hver sin tue. Vi er opptatt av å lære av hverandre og å jobbe sammen i ekte team.

Å jobbe i Thommessen handler også om å jobbe med landets ledende virksomheter. Vi er med der utviklingen skjer, derfor må vi også ha mer enn juridisk kompetanse. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene, men om å se et større bilde. Det innebærer at du sammen med teamet løfter blikket og forstår våre klienters utfordringer. De forretningsmessige, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.

En unik forståelse krever et unikt samarbeid. Som første store advokatfirma i Norge kurser vi alle våre medarbeidere i prosjektledelse – med påfølgende høyskoleeksamen. På den måten er vi godt rustet til å sette sammen gode team som utfyller hverandre og som jobber tett sammen med våre klienter. Å jobbe med profesjonell prosjektledelse hjelper alle på teamet å forstå sin rolle og sitt bidrag i en større helhet. Vi lykkes nemlig best når hver enkelt føler seg som en viktig del av teamet og bidrar med noe viktig for våre klienter, for kolleger og for seg selv.

Vi ser at læring og utvikling bidrar til at man trives og har det gøy på jobb. Gjennom ThommessenSkolen, som er et omfattende program for kontinuerlig kompetanseutvikling for alle våre medarbeidere, jobber vi med mål om å være den beste skolen for morgendagens forretningsadvokater. Som et ledd i å nå dette målet, har vi i 2022 lansert en helt ny onboarding- og opplæringsportal for alle i Thommessen.

HR

Arbeidsmiljø

For å jobbe godt sammen, må vi også ha det bra sammen. Derfor er vi opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø hvor alle blir sett og verdsatt, og hvor vi sammen feirer fremgang og støtter hverandre når det er litt motvind.

Etter å ha tilbragt store deler av 2020 og 2021 på hjemmekontor, har vi definert de viktigste faktorene for Thommessen 2.0. Det beste av Thommessen har blitt kombinert med nye erfaringer og ny læring om hvordan vi ønsker å jobbe sammen. Når vi har muligheten er kontoret vårt faste holdepunkt – et sted vi har lyst til å komme for å treffe hverandre og for å jobbe godt sammen med både kolleger og klienter. Samtidig er det viktig at vi skal kunne jobbe effektivt og føle oss inkludert når vi jobber fra andre steder og på tvers av våre kontoret.

Dette er våre viktigste punkter for Thommessen 2.0 - på tvers av team og kontorer:

  • Fleksibilitet + fellesskap: Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten – snarere tvert imot. Samtidig møter vi hverandre fysisk, opplever felleskapet det gir og har det gøy sammen. I Thommessen skal man kunne bestemme selv, basert på prosjektets rammer, hvor man gjør jobben best fra. Vår modell er 3:2 – tre dager på kontoret og to dager valgfritt – og vi organiserer oss slik at dette fungerer i det daglige for alle.
  • Aktivitetsbasert arbeid: I VIA i Oslo jobber vi i et aktivitetsbasert landskap, i lokaler som i enda større grad legger til rette for samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon – noe vi tror er nøkkelen til å forme fremtidens advokatfirma. Alle har faste plasser, men mange bruker plassen sin mindre fordi vi bruker lokalene og har flere valgmuligheter. Når du er på kontoret velger du hvor du jobber fra basert på hvilke oppgaver du skal løse, og hvem du eventuelt skal jobbe sammen med. Trenger man fullstendig ro og konsentrasjon, kan man fritt benytte seg av de 43 stillerommene på kontoret, som er utstyrt på samme måte som arbeidsplassene våre. De som ønsker, benytter seg også av hjemmekontor når det passer best. I Stavanger jobber vi også i et aktivitetsbasert landskap. Der flytter vi i tillegg inn i nye lokaler i 2023 som er bedre tilrettelagt for videre vekst og flere medarbeidere.
  • Digital kommunikasjon: Digital kommunikasjon har under koronaperioden bidratt til at vi jobber enda bedre på tvers av avdelinger og arbeidssteder. Dette har vi tatt med oss videre i Thommessen 2.0.
  • Teste, lære, justere: Ingenting er hugget i stein – vi skal teste, lære og justere underveis. Som en del av dette er vi med i et forskningsprosjekt i regi av OsloMet, hvor formålet er å finne ut hvilken betydning måten og stedet vi jobber på har for samhandling og kunnskapsdeling.

I tillegg til at profesjonell prosjektledelse bidrar til at alle på teamet forstår sin rolle og sitt bidrag i en større helhet, er målet med måten vi jobber på også å skape forutsigbarhet i prosjektene og i arbeidsdagen, slik at det blir lagt til rette for balanse mellom fritid og jobb.

"Jeg synes det er viktig å være åpen om at det å være advokat i et forretningsadvokatfirma ikke alltid er en “åtte til fire”-jobb. Vi har høye timepriser, og noe av det klientene betaler for er vår tilgjengelighet. Men det er forskjell på å jobbe mye som følge av at man er i sluttspurten av et spennende prosjekt, og som følge av dårlig planlegging. Fordelen med å jobbe et sted som Thommessen er at man i stor grad jobber som en del av et større team. Setter man sammen team som utfyller hverandre, skal det være mulighet for alle å ha tid til annet enn bare jobb, også når det står på skikkelig."

Ylva B. Gjesdahl Petersen
Partner

Ylva B. Gjesdahl Petersen

Sosialt miljø

I Thommessen arrangerer vi sosiale sammenkomster månedlig - i regi av vår egen festkomité. I tillegg er våre sommerfester og julebord blitt godt etablerte tradisjoner. Hvert tredje år reiser hele TeamThommessen på en større firmatur.

Som en del av TeamThommessen har du mulighet å delta på en rekke sosiale aktiviteter, som ukentlig fotballtrening, løpegruppe og sykkelgruppe i regi av bedriftsidrettslaget vårt. Du kan også delta på kurs sammen med resten av teamet, som båtførerkurs, langrennskurs, alpinkurs og jegerprøvekurs.

Vi er opptatt av å feire sammen når vi har nådd mål. Det hender derfor ofte at de ulike avdelingene og teamene finner på sosiale aktiviteter på fritiden.

Middag

Mangfold, inkludering og likestilling

Vi jobber aktivt for å skape et firma preget av større mangfold. Thommessen skal være en arbeidsplass hvor alle opplever like muligheter. En arbeidsplass hvor du og alle andre skal kunne være seg selv på jobb, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, etnisitet eller legning.

I strategien vår har vi konkrete mål om økning av kvinneandelen blant både senioradvokater og partnere. For å nå våre mål har vi i flere år arbeidet systematisk og målrettet med en rekke tiltak knyttet til blant annet rekruttering, tilrettelegging for medarbeidere i småbarnsfasen og lederutvikling.

I tillegg til å øke kvinneandelen i firmaet, jobber vi også for å bli et firma preget av et større flerkulturelt mangfold. Ikke bare fordi at vi ønsker å speile samfunnet vi lever i, og at vi som rådgivere ønsker å yte god service til et mangfoldig næringsliv, men også fordi vi tror sterkt på at et mangfoldig felleskap gir en bedre og rikere organisasjonskultur.

I Thommessen har vi et eget mangfolds- og inkluderingsutvalg (bildet under) som skal bidra i arbeidet med å skape en arbeidsplass som fremmer likestilling og mangfold, og som har et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle føler seg sett, hørt og respektert for den de er. Utvalget består av engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til Thommessens miljø og kultur, og er en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å nå firmaets mål knyttet til likestilling, inkludering og mangfold.

Vi har det best sammen når hver og en føler at man kan være seg selv på jobb. Derfor er vi veldig glade for at Thommessens medarbeiderundersøkelse bekrefter at dette er tilfelle i vårt firma. Vi ønsker også at du som ny i Thommessen opplever at du kan bidra med deg selv og hvem du er.

Mangfolds- og inkluderingsutvalget

Samfunnsansvar

Vårt bidrag til samfunnet speiler seg ikke bare i jobben vi gjør - men også gjennom organisasjonene og prosjektene vi støtter. I Thommessen er samfunnsansvar viktig - som en del av TeamThommessen får du jobbe med kolleger som engasjerer seg for medmennesker og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du selv bidra med ditt eget engasjement mot våre samarbeidspartnere.

Vi støtter nemlig flere gode prosjekter knyttet til samfunnsansvar og pro bono-arbeid. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og det beste vi kan bidra med for at frivillige organisasjoner skal kunne gjøre arbeidet sitt under best mulig vilkår.

Ved å klikke på knappen under kan du lese mer om hvordan vi jobber med våre samarbeidspartnere; Leger Uten Grenser, Toppfotball Kvinner, =Kaffe, Big Enough Global, FNs Global Compact, Lex Mundi Pro Bono Foundation og Oslo Cancer Cluster.

Foto: Leger Uten Grenser

Les mer om samfunnsansvar
MSB5470 High

Bærekraft

Et velfungerende næringsliv er et bærekraftig næringsliv. Som rådgiver for både norske og utenlandske virksomheter, ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger for fremtiden.

Bærekraft påvirker alle bransjer og alle deler av næringslivet. Uansett om du jobber med skatt og avgift, fornybar energi, finansiering, offentlige anskaffelser, shipping eller et annet fagområde, vil bærekraftig utvikling være viktig. Vi var derfor tidlig ute med å etablere en tverrfaglig bærekraftgruppe som fokuserer spesielt på bærekraft og klimarisiko. Gruppen består av partnere, advokater og advokatfullmektiger på tvers av fagområder. Flere av medarbeiderne i denne gruppen har blant annet jobbet med vår Sustainability Database, som hjelper næringslivet å navigere av mylderet av initiativer og reguleringer knyttet til bærekraft.

I tillegg til at vi jobber sammen med klientene våre for å bidra til bærekraftig utvikling i næringslivet, har vi et internt grønt utvalg, ThommessenZero, som jobber for å redusere Thommessens eget klimautslipp og annen miljøbelastning.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi jobber sammen for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger? Ta gjerne en tur innom bærekraftssidene våre.

Les mer om bærekraft
Bærekraft

Innovasjon

Som en del av TeamThommessen bistår du næringslivet og klientene med råd som skal forenkle og løse problemer. I Thommessen bruker vi digitalisering som et verktøy for å gjøre nettopp dette. Å jobbe med innovasjon handler imidlertid om mer enn bare ny teknologi – i all hovedsak handler det om at vi sammen og på tvers av hele Thommessen er nysgjerrig på nye måter å jobbe på som gagner klienten. For oss handler digitalisering i all enkelthet om å sette mennesket i sentrum, og å bruke teknologi som et verktøy for å forbedre og effektivisere. Vi gjør nye ting – sammen.

Med et eget innovasjon- og utviklingsteam på seks kolleger, som blant annet består av to utviklere, er det kort vei fra klientbehov og idé til produkt.

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med innovasjon og hvilke produkter vi tilbyr klient?

Se våre digitale tjenester
Trine Melsether og Trine Cecilie Woldsdal

Følg oss i sosiale medier

På Instagram, LinkedIn og Facebook publiserer vi innhold om smått og stort som skjer i Thommessen. Følg oss gjerne om du ønsker å bli bedre kjent med oss og hvordan det er å være en del av TeamThommessen.

Mobil

Aktuelt