ThommessenFlow Finn folk
Jobb med oss

Hos oss

Ledige stillinger

Lurer du på hvordan det er å jobbe i TeamThommessen, og hva som er viktig for oss? Her kan du lese mer om disse temaene:

  • Profesjonell og faglig utvikling

  • Arbeidsmiljø og sosialt miljø

  • Mangfold, inkludering og likestilling

  • Samfunnsansvar

  • Bærekraft

  • Innovasjon

Din utvikling

Å jobbe i Thommessen innebærer at du jobber med landets ledende virksomheter. Vi er med der utviklingen skjer, derfor må vi også ha mer enn juridisk kompetanse. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene, men om å se et større bilde. Det innebærer at du sammen med teamet løfter blikket og forstår våre klienters utfordringer. De forretningsmessige, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.

Opplæringsportalen ThommessenSkolen og prosjektmodellen vår er begge viktige verktøy for at vi skal samarbeide best mulig i team i spennende prosjekter, og for at alle i teamet skal oppleve kontinuerlig kompetanseutvikling.

Medarbeidere i AG EU- og konkurranserett

"Jeg synes det er viktig å være åpen om at det å være advokat i et forretningsadvokatfirma ikke alltid er en “åtte til fire”-jobb. Vi har høye timepriser, og noe av det klientene betaler for er vår tilgjengelighet. Men det er forskjell på å jobbe mye som følge av at man er i sluttspurten av et spennende prosjekt, og som følge av dårlig planlegging. Fordelen med å jobbe et sted som Thommessen er at man i stor grad jobber som en del av et større team. Setter man sammen team som utfyller hverandre, skal det være mulighet for alle å ha tid til annet enn bare jobb, også når det står på skikkelig."

Ylva B. Gjesdahl Petersen
Partner

Ylva B. Gjesdahl Petersen

Arbeidsmiljø og sosialt miljø

For å jobbe godt sammen, må vi også ha det bra sammen. Vi jobber hver dag for å skape et godt raust og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle blir sett og verdsatt, og hvor vi sammen feirer fremgang og støtter hverandre når det er litt motvind.

Å ha det gøy sammen er viktig for oss! Som en del av TeamThommessen har du mulighet til å delta på flere sosiale aktiviteter, som vår månedlige afterwork, sommerfester, julebord, firmaturer, fritidskurs og treninger i regi av bedriftsidrettslaget vårt. Under kan du sveipe deg gjennom stort og smått som har skjedd i det siste.

Mangfold, inkludering og likestilling

Vi jobber aktivt for å skape et firma preget av større mangfold. Thommessen skal være en arbeidsplass hvor alle opplever like muligheter. En arbeidsplass hvor du og alle andre skal kunne være seg selv på jobb, uavhengig av hvem du er, hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvem du elsker. Vi ønsker at alle, også du som ny i Thommessen, opplever at du kan bidra med deg selv og hvem du er.

I strategien vår har vi konkrete mål om økning av kvinneandelen blant både senioradvokater og partnere, i tillegg til mål om å bli et firma preget av større mangfold. For å nå våre mål har vi i flere år arbeidet systematisk og målrettet med en rekke tiltak knyttet til blant annet rekruttering, tilrettelegging for medarbeidere i småbarnsfasen og lederutvikling.

I Thommessen har vi et eget mangfolds- og inkluderingsutvalg (bildet under) som skal bidra i arbeidet med å skape en arbeidsplass som fremmer likestilling og mangfold, og som har et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle føler seg sett, hørt og respektert for den de er. Utvalget består av engasjerte medarbeidere som ønsker å bidra til Thommessens miljø og kultur, og er en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å nå firmaets mål knyttet til likestilling, inkludering og mangfold.

Utvalget har også ansvar for interne aktiviteter og kampanjer knyttet til mangfold, inkludering og likestilling. Gjennom året blir det arrangert eventer og gjennomført internkampanjer – blant annet i sammenheng med markeringer som kvinnedagen, pride og verdensdagen for psykisk helse.

Mangfolds og inkluderingsutvalget 5

Samfunnsansvar

I Thommessen er samfunnsansvar viktig - som en del av TeamThommessen får du jobbe med kolleger som engasjerer seg for medmennesker og samfunnet vi lever i. I tillegg kan du selv bidra med ditt eget engasjement mot våre samarbeidspartnere.

Vi støtter flere gode prosjekter knyttet til samfunnsansvar og pro bono-arbeid. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og det beste vi kan bidra med for at frivillige organisasjoner skal kunne gjøre arbeidet sitt under best mulig vilkår.

Ved å klikke på knappen under kan du lese mer om hvordan vi jobber med våre samarbeidspartnere; Leger Uten Grenser, Oslo Pride, =Kaffe, FNs Global Compact og Lex Mundi Pro Bono Foundation.

Les mer om samfunnsansvar
Sverre Tyrhaug på næringslivsdugnad med Leger Uten Grenser

Bærekraft

Et velfungerende næringsliv er et bærekraftig næringsliv. Som rådgiver for både norske og utenlandske virksomheter, ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger for fremtiden.

Bærekraft påvirker alle bransjer og alle deler av næringslivet. Uansett om du jobber med skatt og avgift, fornybar energi, finansiering, offentlige anskaffelser, shipping eller et annet fagområde, vil bærekraftig utvikling være viktig. Vi var derfor tidlig ute med å etablere en tverrfaglig bærekraftgruppe som fokuserer spesielt på bærekraft og klimarisiko. Gruppen består av partnere, advokater og advokatfullmektiger på tvers av fagområder.

I tillegg til at vi jobber sammen med klientene våre for å bidra til bærekraftig utvikling i næringslivet, har vi et internt grønt utvalg, ThommessenZero, som jobber for å redusere Thommessens eget klimautslipp og annen miljøbelastning.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi jobber sammen for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger? Ta gjerne en tur innom bærekraftssidene våre.

Les mer om bærekraft
Bærekraft

Innovasjon

Som en del av TeamThommessen bistår du næringslivet og klientene med råd som skal forenkle og løse problemer. I Thommessen bruker vi digitalisering som et verktøy for å gjøre nettopp dette. Å jobbe med innovasjon handler imidlertid om mer enn bare ny teknologi – i all hovedsak handler det om at vi sammen og på tvers av hele Thommessen er nysgjerrig på nye måter å jobbe på som gagner klienten. For oss handler digitalisering i all enkelthet om å sette mennesket i sentrum, og å bruke teknologi som et verktøy for å forbedre og effektivisere. Vi gjør nye ting – sammen.

Med et eget innovasjon- og utviklingsteam på seks kolleger, som blant annet består av to utviklere, er det kort vei fra klientbehov og idé til produkt.

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med innovasjon og hvilke produkter vi tilbyr klient?

Se våre digitale tjenester
Trine Melsether og Trine Cecilie Woldsdal

Takk for tilliten

I 2023 ble Thommessen kåret til Norges beste forretningsadvokatfirma av de største kjøperne av juridiske tjenester (Prospera 2023). I tillegg anerkjennes vi av jusstudentene som det mest attraktive advokatfirmaet å jobbe i (Prospera Employer Branding 2023).

Ønsker du å bli endra bedre kjent med oss? Følg oss gjerne i sosiale medier.

Prospera-ballong

Aktuelt