ThommessenFlow Finn folk
Jobb med oss

Hos oss

Ledige stillinger

Faglig utvikling

Å jobbe i Thommessen handler om å jobbe med landets ledende virksomheter og samarbeide med de beste innenfor sine fagfelt. Vi er med der utviklingen skjer, derfor må vi også ha mer enn juridisk kompetanse. Forretningsjus handler ikke om lover og regler alene, men om å se et større bilde. Det innebærer å løfte blikket og forstå våre klienters utfordringer. De forretningsmessige, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.

I Thommessen tror vi på læring, mestring og mening. For uansett hvor mye verden endrer seg så vil det alltid være nøkkelen til å forstå den.

En unik forståelse krever et unikt samarbeid. Som første store advokatfirma i Norge kurser Thommessen alle sine medarbeidere i prosjektledelse – med påfølgende høyskoleeksamen. På den måten er vi godt rustet til å sette sammen gode team som utfyller hverandre, og som jobber tett sammen med våre klienter. I tillegg har vi gjennom ThommessenSkolen et omfattende program for kontinuerlig kompetanseutvikling for alle våre medarbeidere.

Ny 6725

Sosialt miljø

For å jobbe godt sammen må vi også ha det bra sammen. Derfor er vi opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø. Vi arrangerer fredagspils månedlig, og våre sommerfester og julebord er blitt godt etablerte tradisjoner. Hvert tredje år tar vi også med hele firmaet på utenlandstur. Både i Oslo og Bergen får du mulighet til å delta på en rekke sosiale aktiviteter som ukentlig fotballtrening, løpegruppe, sykkelgruppe med mer i regi av Bedriftsidrettslaget.

Ny 65111 190821 055838
Traineeutvalg 12 1

I Thommessen tror vi på læring, mestring og mening. Uansett hvor mye verden endrer seg vil det alltid være nøkkelen til å forstå den.

Kvinneandel og mangfold

Mangfold er en strategisk prioritet i Thommessen, og vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og arbeidsgiver for alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn, etnisitet, religion og legning. I strategien vår har vi konkrete mål om økning av kvinneandelen blant både senioradvokater og partnere. For å nå disse målene arbeider vi med en rekke tiltak knyttet til rekruttering, tilrettelegging for medarbeidere i småbarnsfasen, lederutvikling med mer.

Som et ledd i dette arbeidet har vi et eget kvinneutvalg, som jobber sammen med ledelsen for å oppnå bedre kjønnsbalanse og hindre frafallet av kvinnelige advokater. Utvalget er også ansvarlig for å tilrettelegge for økt samhold mellom kvinnelige medarbeidere ved å arrangere månedlige lunsjer og andre faglige og sosiale sammenkomster. Kvinneutvalget velges årlig og består av representanter fra både Oslo og Bergen.

Et sentralt spørsmål er hvorfor flere kvinner enn menn faller fra underveis. Vi jobber for å holde på de kvinnelige talentene i Thommessen. Alexandra Refsnes og Charlotte Høgnes
Medlemmer av kvinneutvalget i Thommessen
Kvinneutvalget 3 1