ThommessenFlow Finn folk
Jobb med oss

Trainee

Ledige stillinger

Nyhet: Bærekrafttrainee

Er du nysgjerrig på hvordan det er å arbeide med bærekraft i et stort forretningsadvokatfirma? Ønsker du samtidig å utforske livet som internadvokat i en ledende bank?

Reisen mot en mer bærekraftig verden krever nyskapende løsninger som gir en rekke utfordrende juridiske problemstillinger, ikke minst for næringslivet. Derfor blir temaer knyttet til bærekraft stadig mer sentrale i arbeidshverdagen som forretningsadvokat.

Som bærekrafftrainee får du et fem ukers traineeopphold hos Thommessen og et fem ukers traineeopphold hos DNB. Begge oppholdene gjennomføres i Oslo. Du får en dedikert mentor hos både Thommessen og DNB som vil følge deg gjennom hele oppholdet. Mentorene vil gi deg faglig veiledning og støtte i konkrete arbeidsoppgaver, samtidig som de sørger for at du blir en integrert del av det sosiale miljøet.

Hos DNB

Hos DNB-advokatene vil du være en del av miljøet i seksjonen Bærekraft og anti-hvitvasking. Som trainee får du et innblikk i hvordan DNB som långiver og rådgiver bidrar i det grønne skiftet. I løpet av oppholdet vil du også få muligheten til å møte og bli kjent med noen av DNBs interne oppdragsgivere, og delta i løpende prosjekter sammen med advokatene fra DNB-advokatene. Du vil også få anledning til å delta på interne seminarer og sosiale arrangementer i perioden.

Hos Thommessen

En helt sentral del av regelverksutviklingen innen bærekraft skjer på finansområdet, og du vil derfor i utgangspunktet bli del av vår finansregulatoriske avdeling. Ettersom bærekraftarbeidet i Thommessen foregår på tvers av avdelinger, vil likevel oppgavene du får ta for seg hele spekteret av hva en forretningsadvokat innen bærekraft og klimarisiko jobber med.

I løpet av oppholdet vil du også få innblikk i andre sider ved hverdagen som advokat, blant annet ved å få delta i forhandlinger og klientmøter. I tillegg vil du bli invitert på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i perioden.

Hvem kan søke?

Alle jusstudenter som har påbegynt tredje studieår nå eller senest i januar 2024 kan søke.

Lurer du på hvordan det er å jobbe med bærekraft som advokatfullmektig? Bli bedre kjent med Eyolf Aarø i videoen under.

Trainee

Få et innblikk i arbeidshverdagen som advokatfullmektig hos oss.

Hensikten med traineeordningen er å bli kjent med hverandre - du med oss og vi med deg. Gjennom fem uker får du et realistisk inntrykk av hvordan hverdagen din ville vært som advokatfullmektig hos oss, samtidig som du blir kjent med oss og våre verdier. Mange i TeamThommessen har gått samme vei før deg. Du finner flere tidligere traineer blant våre advokatfullmektiger, advokater og partnere.

Slik ser trainee-hverdagen ut

Som trainee i Thommessen får du:

  • Tilknytning til en avdeling og involvering i saker på samme måte som en fullmektig. Du får blant annet ta del i forberedelser til, og være med i klientmøter. Flere av traineene våre får også delta i rettssaker
  • En fullmektigfadder og en partnerfadder som følger deg tett under hele trainee-oppholdet
  • En teoretisk og praktisk tilnærming av forretningsjus og advokatyrket
  • Utvikle din klient- og forretningsforståelse
  • Lære mer om vår virksomhet og våre medarbeidere
  • Ta del i Thommessens kultur, verdier og sosiale miljø

Vi ønsker at du skal oppleve traineeoppholdet hos oss som både lærerikt og morsomt.

Hvem kan søke?

Har du gjennomført minst to år på studiet kan du søke traineeplass hos oss. Samtidig som vi ser etter kandidater med gode akademiske resultater, er vi også opptatt av mer enn juridisk kompetanse. For å bli en god forretningsadvokat må man være nysgjerrig, engasjert og ha interesse for nærings- og samfunnsliv.

Hvordan søke?

Vi tar imot søknader hele året og intervjuer kandidater fortløpende. Det kan lønne seg å søke i god tid, gjerne ett til halvannet år før du ser for deg å gjennomføre traineeoppholdet.

Send søknad
Thommessen skal være den beste skolen for å bli morgendagens ledende forretningsadvokat. Sverre Tyrhaug
Managing Partner
Sverre Tyrhaug

Thommessen­Akademiet

Gjennom ThommessenAkademiet får du mulighet til å lære noe studiene sjelden gir deg svar på, nemlig hvordan du blir en god forretningsadvokat.

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre. Gjennom tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager, får du unik innsikt i forretningsadvokatrollen. Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater. I tillegg til faglig utvikling byr ThommessenAkademiet på en mulighet til å bli godt kjent med Thommessen – våre verdier, måten vi jobber på og våre medarbeidere.

Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.

Hvem kan søke?

ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling. Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Thommessen Akademiet 06

Bank- og finanstrainee

Som bank- og finanstrainee får du mulighet til å bli kjent med livet som både internadvokat og advokatfullmektig i to ledende miljøer for bank og finans.

Forretningsjus gir et svært bredt spekter av karrieremuligheter. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med bank og finans i et stort forretningsadvokatfirma, samtidig som du vil lære mer om hvordan det er å jobbe som internadvokat i bank? Som bank- og finanstrainee får du det beste av to verdener – fem ukers traineeopphold hos Thommessen og fem ukers traineeopphold hos Nordea. Begge traineeoppholdene gjennomføres i Oslo.

Du får en egen dedikert mentor hos både Thommessen og Nordea som vil følge deg tett under hele oppholdet. Mentoren vil gi deg faglig veiledning og oppfølgning i konkrete arbeidsoppgaver. Mentoren vil også sørge for at du blir en naturlig del av det sosiale miljøet.

Hos Nordea

Hos Nordea vil du bli en del av Group Legal. Group Legal yter juridisk rådgivning til alle forretningsområder i Nordea-konsernet og er Nordens største in house-avdeling med over 200 dyktige advokater. Du vil få varierte faglige spørsmål og saker, eksempelvis knyttet til finansiering, oppfølgning av kundesaker, finansregulatorisk, anti-hvitvasking og digitalisering. Du vil få ta del i møter mellom advokatene i Group Legal og ansatte fra ulike avdelinger i banken (forretningssiden). Som mentor vil du få en dedikert og erfaren advokat fra Group Legal i Norge.

Hos Thommessen

Hos Thommessen får du en partner fra arbeidsgruppen for Bank og finans som mentor. Partneren vil følge deg tett gjennom hele oppholdet og veilede deg i jobben du gjør. Du vil få ta del i forhandlinger og klientmøter, og bli kjent med juridiske problemstillinger på ulike områder. Oppgavene du får vil være utfordrende og lærerike, og ta for seg hele spekteret av hva en forretningsadvokat innen bank og finans jobber med - alt fra finansregulatoriske spørsmål til lånefinansiering og transaksjoner.

Hvem kan søke?

Alle jusstudenter som har påbegynt tredje studieår kan søke!

Aktuelt