ThommessenFlow Finn folk

Bærekraft

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Her har vi samlet våre ressurser innen bærekraft og klimarisiko, for å hjelpe deg å nå dine mål. Besøk gjerne vår Sustainability Database med oversikt over initiativer og regelverk, eller se nærmere på hvilke produkter og tjenester vi kan tilby.

Getty Images 1219243031

Vårt ansvar

FNs bærekraftsmål for 2030 definerer 17 områder innenfor klima, miljø, økonomi og sosiale forhold, hvor verden fortsatt har forbedringspotensial. Skal vi lykkes med å nå målene må næringslivet spille en aktiv rolle. Som forretningsadvokater er kunnskap vår viktigste ressurs. Det er gjennom strategisk rådgivning og tett samarbeid med klientene, at vi kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Skal vi nå målene i Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål, må vi sette opp farten. At utviklingen har gått for sakte skyldes ikke nødvendigvis liten vilje eller forståelse, men at rammebetingelsene har gjort det vanskelig. Med EUs nye handlingsplan for bærekraftig finans beveger vi oss nå fra "soft law" til "hard law". Vi får et regelverk som har potensiale til å øke hastigheten i utviklingen og sikre at vi når målene.

Vi er gode strategiske rådgivere for næringslivet, også når risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer og andre aspekter ved bærekraftig utvikling vurderes. I 2018 etablerte vi en faggruppe for bærekraft og klimarisiko bestående av partnere, advokater og advokatfullmektiger fra et bredt spekter av fagområder. Ved å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer, kan vi bidra til å skape langsiktige verdier for våre klienter.

Klimaendringer berører hele samfunnet. Det treffer alle våre klienter uavhengig av type industri og virksomhetens størrelse. Sverre Tyrhaug
Managing Partner

Sustainability Database

I takt med et økende fokus på bærekraftig utvikling, ser vi at bærekraftreguleringen skyter fart. Både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer. I vår Sustainability Database hjelper vi deg å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer. Her får du en god oversikt over hva som er relevant innen din sektor, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Tjenesten er tilgjengelig for våre klienter, potensielle klienter og andre samarbeidspartnere.

Gå til Sustainability database
Landevei

Åpenhets­kompass

Det er de siste årene igangsatt arbeid med en lang rekke nye regler på bærekraftsområdet. På området sosial bærekraft er et sentralt lovverk den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Thommessen har utviklet en tjeneste der du kan teste om din virksomhet er underlagt loven. Testen gjennomføres på bare noen få minutter.

Ta testen her
Retning

Aktuelt

Produkter og tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen ESG og bærekraft. For å kunne tilby en komplett og effektiv tjeneste samarbeider vi med eksterne rådgivere ved behov.

Eventer

Teamet