ThommessenFlow Finn folk

Samfunnsansvar

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å forme fremtidens næringsliv og for å sikre næringslivets verdier og rettsikkerhet. I tillegg støtter vi flere gode prosjekter knyttet til samfunnsansvar og pro bono-arbeid innenfor områder som er særlig viktige for oss. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og det beste vi kan bidra med for at frivillige organisasjoner skal kunne gjøre arbeidet sitt under best mulig vilkår. I tillegg bistår vi flere samarbeidspartnere med finansiell støtte.

I Thommessen skal vi hver dag bidra til et velfungerende næringsliv. Sverre Tyrhaug
Managing Partner

Vår hoved­samarbeidspartner

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er vår hovedsamarbeidspartner innen samfunnsansvar. Hvert år tilbyr vi dem både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød i mer enn 70 land hvert år.

I Thommessen har vi en ambassadørgruppe bestående av engasjerte advokater som bistår organisasjonen med juridisk rådgiving. Flere av våre medarbeidere har fått mulighet til å bli ytterligere kjent med organisasjonens arbeid gjennom besøk på hovedkontoret i Brüssel. Representanter fra Thommessen har også vært med Leger Uten Grenser til Libanon for å se på den livsviktige jobben organisasjonen gjør der.

I tillegg til vår faste finansielle støtte, genererer tiltak og aktiviteter som eksterne klientevalueringer, event-evalueringer og interne innsamlingskampanjer ytterligere bistand for at Leger Uten Grenser kan fortsette med sitt livsviktige arbeid.


Sverre lug

Mangfold og inkludering

Oslo Pride

I Thommessen jobber vi aktivt for å skape et miljø fritt for diskriminering og hvor alle skal kunne være seg selv på jobb. Gjennom vårt samarbeid med Oslo Pride ønsker vi også å bidra til at samfunnet utvikler seg til et felleskap hvor alle skal føle seg fri til å være den man er og elske den man vil.

Den frivillige organisasjonen Oslo Pride fremmer holdninger som motarbeider diskriminering, hets og forfølgelse av skeive personer. I tillegg bidrar den til å synliggjøre skeives perspektiver i internasjonalt menneskerettighetsarbeid. Vi er stolt partner og bistår organisasjonen med juridiske pro bono-tjenester.

I juni hvert år arrangeres festivalen Oslo Pride – Nordens største feiring av kjærlighet og mangfold. Formålet er å skape en trygg og inkluderende møteplass for skeive personer, synliggjøre bredden i skeiv kultur og bidra til mangfold i det norske samfunnet.

Foto: Ida Toldnæs / Oslo Pride

53437738960 1b79799b1b k høyde

=Kaffe

=Kaffe er Oslos viktigste kaffebar. Her får folk fra gatemiljøet mulighet til lønnet arbeid som baristaer, til å delta i samfunnet og til å utvikle kompetanse. Thommessen bidro med økonomisk og juridisk bistand da =Kaffe ble etablert i 2017. Fire år senere var det endelig tid for et hyggelig gjensyn i våre nye lokaler i VIA i Oslo. På starten av 2021 inngikk vi nemlig en avtale med byens beste baristaer om drift av kaffebaren på ThommessenTorget, noe som bidrar til arbeidsplasser for mennesker som lenge har stått utenfor arbeidslivet. For oss i Thommessen har kaffebaren blitt et naturlig samlingssted, i tillegg til at vi får servert kaffe av aller beste sort.

Samfunnsansvar Erlik

Big Enough Global

Vi er hovedsamarbeidspartner med Big Enough Global, som jobber for økt mangfold i norsk næringsliv. Vi bisto med finansiell støtte og juridiske råd i etableringen, og er i dag vertskap for Big Enough Globals karrierenettverk for flerkulturelle.

Samfunnsansvar BEG

Bærekraftig næringsliv

FNs Global Compact

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. For å forplikte oss ytterligere til vårt arbeid innen bærekraft, er vi en del av FNs Global Compact. Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Tilslutning til Global Compact betyr at vi gjør vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Lex Mundi Pro Bono Foundation

Lex Mundi er et globalt nettverk og en sammenslutning av ledende, uavhengige advokatfirmaer, hvor Thommessen er den norske representanten. Stiftelsen Lex Mundi Pro Bono Foundation jobber for å engasjere advokatfirmaene i Lex Mundi-nettverket til å støtte sosiale entreprenører.

Gjennom vår tilknytning til Lex Mundi Pro Bono Foundation gir vi juridisk bistand til sosiale entreprenører som har en positiv innvirkning på sine nærsamfunn.

Samfunnsansvar bærekraft3

Aktuelt