ThommessenFlow Finn folk

Samfunnsansvar

Fremtidens næringsliv

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å forme fremtidens næringsliv og for å sikre næringslivets verdier og rettsikkerhet.

Vi støtter flere gode prosjekter knyttet til samfunnsansvar og pro bono-arbeid. Kunnskap er vår viktigste ressurs, og det beste vi kan bidra med for at frivillige organisasjoner skal kunne gjøre arbeidet sitt under best mulig vilkår.

I Thommessen skal vi hver dag bidra til et velfungerende og bærekraftig næringsliv. Sverre Tyrhaug
Managing Partner

Leger Uten Grenser

Vi tilbyr vår hovedsamarbeidspartner innen samfunnsansvar, Leger Uten Grenser, både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød i mer enn sytti land hvert år. I Thommessen har vi en ambassadørgruppe bestående av engasjerte advokater som bistår organisasjonen med juridisk rådgiving. Flere av våre medarbeidere har fått mulighet til å bli ytterligere kjent med organisasjonens arbeid gjennom besøk på hovedkontoret i Brüssel. Representanter fra Thommessen har også vært med Leger Uten Grenser til Libanon for å se på den livsviktige jobben organisasjonen gjør der.

Toppfotball Kvinner

Fra januar 2020 er Thommessen offisiell samarbeidspartner til Toppfotball Kvinner. Vi ønsker å bidra til utviklingen av norsk kvinnefotball, spesielt knyttet opp mot økt profesjonalisering og kompetanseheving i Toppserien. I Thommessen er vi opptatt av å løfte fram kvinnelige talenter - både i advokatbransjen og i fotballen. Avtalen muliggjør at alle klubbene i Toppserien får tilgang til et læringsverktøy for fotballspillere basert på VR-teknologi, levert av Be Your Best.

#HunSpanderer

#HunSpanderer er en frivillig organisasjon som adresserer kjønnsstereotyper og diskriminering. Thommessen er en av organisasjonens "founding partners", og vi har hjulpet #HunSpanderer med diverse juridiske spørsmål i oppstartsfasen. Organisasjonen er også en viktig rådgiver for oss i vårt arbeid med å øke firmaets andel kvinnelige senioradvokater og partnere.

Lex Mundi Pro Bono Foundation

Gjennom Lex Mundi Pro Bono Foundation støtter vi sosiale entreprenører. Lex Mundi er en global sammenslutning av ledende, uavhengige advokatfirmaer, hvor Thommessen er den norske representanten.

Getty Images 1165714378
Getty Images 637402824 2

Bærekraft

Et velfungerende næringsliv er et bærekraftig næringsliv. FN's bærekraftsmål for 2030 definerer 17 områder innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold hvor verden fortsatt har forbedringspotensial. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene, må næringslivet spille en aktiv rolle. Som rådgiver for norsk næringsliv ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Samtidig som vi hjelper våre klienter med å nå sine mål, arbeider vi også aktivt med egne interne tiltak for å selv bli et mer bærekraftig firma.

FNs Global Compact

For å forplikte oss ytterligere til vårt arbeid innen bærekraft har vi blitt en del av FNs Global Compact. Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Tilslutning til Global Compact betyr at vi gjør vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Vårt bidrag til samfunnet speiler seg både i jobben vi gjør og gjennom de frivillige organisasjonene vi støtter.