ThommessenFlow Finn folk
Om oss

Om Thommessen

Et ledende firma

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger og London. Siden starten i 1856 har vi vært med på de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv. Klientene våre er norske og internasjonale virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

I Thommessen forstår vi klientene og deres muligheter og utfordringer, slik at de når sine mål. Våre råd er tydelige, velfunderte og praktiske, og springer ut fra en bred forståelse av de faktorer som påvirker våre klienters interesser: De forretningsmessige, de teknologiske, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.

Thommessens ledergruppe består av Managing Partner Sverre Tyrhaug, HR-sjef Anne Therese Bogen, partner Jacob F Bull, leder for marked og klientutvikling Mirella Gullaksen, partner Christian Grüner Sagstad, partner Tron Dalheim, digitaliseringssjef Trine Melsether, partner Jan J Greve og CFO Audun Maximilian Ohnstad.

Thommessens styre ledes av partner Hans Cappelen Arnesen og består i tillegg av partner Christian Hals, partner Anders Arnkværn, partner Kristine Hyldmo Bjørnvik, partner Henning Harborg, partner Mons Alfred Paulsen, senioradvokat Marianne Brynjulfsen Overaa og fast advokat Pernille Engstrøm Skaug.

I Thommessen forstår vi klientene og deres muligheter og utfordringer, slik at de når sine mål. Sverre Tyrhaug
Managing Partner

Vi gjør oss fortjent til tillit

Vår virksomhet er bygget på tillit. Den tilliten lever vi opp til gjennom våre relasjoner til hverandre, våre klienter, samarbeidspartnere og andre aktører. I en verden i rask endring er vi opptatt av å forstå våre klienter og tilpasse våre tjenester til deres behov. Vi gjør oss fortjent til tillit.

GR45377

Våre verdier