ThommessenFlow Finn folk

Andreas Steinbakk-Olsen Senior Associate Advokat

Andreas bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner. I tillegg yter han generell selskapsrettslig rådgivning.
  1. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  2. Advokatbevilling

  3. Associate, London, Thommessen

  4. Associate, Oslo, Thommessen

  5. Juridisk medarbeider, Advokatfirmaet Sterri, Rehman & Henriksen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo