ThommessenFlow Finn folk

Egenkapital­markeder

Thommessen er ledende på egenkapitaltransaksjoner i Norge. Vi har de siste fem årene hatt en markedsandel på over 90 % for børsnoteringer på Oslo Børs og Oslo Axess basert på innhentet kapital, og vi har bistått sentrale klienter både i Norge og internasjonalt med noen av deres viktigste transaksjoner.

Egenkapitalmarkedet har blitt en stadig viktigere finansieringskilde for næringslivet og er avgjørende for økonomisk vekst nasjonalt og internasjonalt. I takt med at dette markedets betydning har økt, har også behovet for tillit til markedet økt. Dette har ført til en strengere og mer detaljert regulering av egenkapitalmarkedet. Videre har egenkapitaltransaksjonene i seg selv blitt mer og mer komplekse med økende internasjonale komponenter.

Thommessen har en av landets desidert største og mest erfarne avdelinger for børsnoteringer, egenkapitalemisjoner, oppkjøp av børsnoterte selskaper og verdipapirrettslige spørsmål. Vi har både kapasitet og erfaring til å håndtere de største og mest komplekse sakene, samtidig som vi regelmessig håndterer et stort transaksjonsvolum av mellomstore og mindre egenkapitaltransaksjoner. Vår egenkapitalavdeling er ranket som Tier 1 i alle relevante internasjonale advokatkåringer.

Probably the best quality team available in the country. Always our first choice for comprehensive services. Very broad competence, and the best case advice we find anywhere. Klient
The Legal 500, 2021

Teamet

Aktuelt