ThommessenFlow Finn folk

Egenkapital­markeder

Thommessen er ledende på egenkapitaltransaksjoner i Norge. Vi har de siste fem årene hatt en markedsandel på over 70 % for børsnoteringer på Oslo Børs og Euronext Expand basert på innhentet kapital, og fra 2008 til dags dato har vi vært involvert i mer enn 50 børsnoteringer på nevnte markeder.

Egenkapitalmarkedet har blitt en stadig viktigere finansieringskilde for næringslivet og er avgjørende for økonomisk vekst nasjonalt og internasjonalt. I takt med at dette markedets betydning har økt, har også behovet for tillit til markedet økt. Dette har ført til en strengere og mer detaljert regulering av egenkapitalmarkedet. Videre har egenkapitaltransaksjonene i seg selv blitt mer og mer komplekse med økende internasjonale komponenter.

Thommessen har en av landets desidert største og mest erfarne avdelinger for børsnoteringer, egenkapitalemisjoner, oppkjøp av børsnoterte selskaper og verdipapirrettslige spørsmål. Vi har både kapasitet og erfaring til å håndtere de største og mest komplekse sakene, samtidig som vi regelmessig håndterer et stort transaksjonsvolum av mellomstore og mindre egenkapitaltransaksjoner.

One of the clear leaders in Norwegian capital markets. Definitely a go-to firm in the Norwegian market. Maybe the best team available for Norwegian ECM/IPOs and they are strong in M&A as well. They have broad capabilities and high quality. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Capital Markets: Equity Chambers & Partners
  • 2024 1. plass Emisjoner og Børsnoteringer Kapitals Advokatundersøkelse
  • 2024 Tier 1 Capital Markets Legal 500
  • 2024 1. plass Kapitalmarkeder Prospera
  • 2023 Tier 1 Capital Markets: Equity IFLR1000
  • 2021 Norway capital markets firm of the year IFLR Europe Awards

Teamet

Aktuelt