ThommessenFlow Finn folk

Digitale tjenester

I Thommessen er vi nysgjerrige på nye løsninger og nye måter å jobbe på. Ved å koble vår kunnskap og erfaring på tvers av firmaet med ny teknologi, skaper vi innovative løsninger med mål om å forenkle og effektivisere klientenes hverdag. Under kan du se nærmere på hvilke produkter og tjenester vi kan tilby, eller lese mer om hvordan vi jobber med innovasjon og produktutvikling.

Bilde digital1
Flow logo thommessen mork 002

ThommessenFlow er vår digitale satsing. Det er her vi samler alle våre digitale produkter og tjenester. Med utgangspunkt i klienters behov tilbyr vi en rekke produkter og tjenester skapt for å gi verdi og forenkle. Thommessen er sertifisert med den mest anerkjente standarden for informasjonssikkerheten i verden (ISO 27001). Dette er en bekreftelse på at vi tar sensitive kundedata og informasjonssikkerhet på alvor i utviklingen av nye produkter og tjenester. I vårt arbeid med innovasjon og digitalisering jobber vi hovedsakelig innen fire kategorier: prosjektverktøy, kunnskapsdeling, dokumentautomatisering og klientportal. Under finner du produkter og tjenester vi tilbyr innenfor disse områdene.

Trine Melsether og Trine Cecilie Woldsdal
Gjennom vår digitale satsing forenkler vi hverdagen - for oss og våre klienter.

Trine Melsether

Digitaliseringssjef

Prosjektverktøy

God prosjektledelse kjennetegner Thommessen, og både vi og klientene erfarer betydelig tidsbesparelser og bedre kommunikasjonsflyt i prosjekter hvor våre digitale løsninger for prosjektstyring benyttes. Vi bruker et ledende verktøy for samhandling og samarbeid på prosjektene våre og har også utviklet egne prosjektstyringsverktøy, som prosjektplan, WBS og tidslinjer.

Kunnskapsdeling

Som forretningsadvokatfirma er kunnskap vår viktigste ressurs. Ved å koble våre advokaters kunnskap og erfaring med teknologi og nytenkning, gjør vi juridiske temaer både mer tilgjengelig og forståelig. I arbeidet med digital kunnskapsdeling handler det ofte om å strukturere datamengden på en god måte og tenke nytt rundt hvordan innholdet presenteres.

Dokumentverktøy

Opprettelse av nye juridiske dokumenter og gjennomgang av kontrakter kan være både tid- og ressurskrevende, og stiller krav til kvalitet og risikohåndtering.

Med våre dokumentverktøy sparer du tid, samtidig som risikoen for menneskelige feil reduseres.

Klientportal

Ønsker du totaloversikt på fremdrift, kunnskapsdeling og relevant faglig innhold i dine prosjekter? I klientportalen får du en personlig tilpasset oversikt over egen prosjektportefølje. Portalen skreddersys etter din organisasjons behov og kan gjøres tilgjengelig for de kontaktpersonene du ønsker. I klientportalen finner du jevnlig oppdatert finansiell informasjon på tvers av alle saker i din portefølje. Dette sikrer transparens og forutsigbarhet i våre samarbeidsprosjekter. Tilgang til saksinformasjon kan kontrolleres gjennom adgangsstyring, noe som sikrer at hver bruker kun får tilgang til relevant informasjon.

Kontaktperson

Trine Melsether

Trine Melsether

Chief Digital Officer

Andre tjenester

Aktuelt

Vår tilnærming

I Thommessen er vi nysgjerrig på nye løsninger og nye måter å jobbe på. Ved å koble vår kunnskap og erfaring på tvers av firmaet med ny teknologi, skaper vi innovative løsninger for klientene våre.

Vi gjør nye ting - sammen

Internt i Thommessen bruker vi mottoet "vi gjør nye ting – sammen", og det er akkurat det vi gjør i vårt arbeid med digitalisering og innovasjon. Alle våre medarbeidere får muligheten til å være med på å utvikle og endre måten vi jobber på. Det er ofte advokatene i samarbeid med klient som ser behovet best, og kommer med forslag til hvordan teknologi og nye digitale løsninger kan bidra til effektivisering.

Innovasjonsavdelingen består av prosjektledere og utviklere, noe som blant annet sikrer kort vei fra idé til produkt. Vi følger utviklingen i legal tech tett, og diskuterer gjerne nye muligheter og løsninger med klienter. Vi har også en egen IT-avdeling som sikrer god drift og teknisk kompetanse internt i organisasjonen. Ved hjelp av teamarbeid og nye samarbeidsformer skaper vi en innovasjonskultur som vi mener bidrar til å utvikle morgendagens advokatfirma.

Mennesket i sentrum

Digitalisering i advokatbransjen forbindes ofte med AI og automatisering av advokatenes oppgaver, men for oss handler digitalisering i all enkelhet om å sette mennesket i sentrum og bruke teknologi for å løse problemer. Vår visjon er å gjøre oss fortjent til tillit, og dette gjelder også vår tilnærming til digital transformasjon.

De tekniske løsningene i seg selv trenger ikke nødvendigvis å være avanserte eller high-tech. Ofte handler det mer om hvordan strukturere datamengden og tenkte nytt rundt hvordan innholdet presenteres. I møte med klient eller i retten prøver vi alltid å gjøre informasjonen mer tilgjengelig og forståelig, også når vi bruker ny teknologi, sier digitaliseringssjef Trine Melsether.

Innovasjonsteamet