ThommessenFlow Finn folk

Åpenhets-
kompass

Det er de siste årene igangsatt arbeid med en lang rekke nye regler på bærekraftsområdet. På området sosial bærekraft er et sentralt lovverk den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Thommessen har utviklet en tjeneste der du kan teste om din virksomhet er underlagt loven. Testen gjennomføres på bare noen få minutter.

Ta testen her
Kompass1

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven (LOV-2021-06-18-99) stiller krav om at større virksomheter skal gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, rapportere om disse aktsomhetsvurderingene og gi informasjon om aktsomhetsvurderingene på forespørsel.

Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting. I tillegg sikrer loven allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Merk om denne testen

Testen er kun en veiledende informasjonstjeneste fra Thommessen, og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Brukerne av tjenesten bør ikke basere seg utelukkende på informasjonen her, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i denne tjenesten som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Har du generelle spørsmål knyttet til selve verktøyet, ta kontakt med oss på sustainability@thommessen.no.