ThommessenFlow Finn folk

M&A og selskapsrett

Thommessens fusjons- og oppkjøpspraksis har vært markedsledende i en årrekke. Vår fullservice M&A praksis bistår hele spekteret av fusjoner og oppkjøp, fra oppkjøp utenfor børs til oppkjøp på børs. Vi ligger kontinuerlig i teten, både i antall transaksjoner og transaksjonsverdi.

Fusjoner og oppkjøp er avgjørende for et sunt og konkurransedyktig næringsliv. Kjøper kan få tilgang til ny teknologi, nødvendig kompetanse eller nye industrielle og geografiske markeder, mens selger kan konsentrere seg om å videreutvikle sin kjernevirksomhet eller reinvestere midlene i andre prosjekter. Vellykkede transaksjoner skaper virksomheter som utvikler seg, vokser og øker sin lønnsomhet.

Vi har spisskompetanse innen alle områder som kan bli berørt av en transaksjon. Vi bistår jevnlig i markedets største fusjons- og oppkjøpsprosjekter, hvor vi benytter vår egenutviklede prosjektstyringsmodell og markedsledende teknologi til å forbedre prosesser og gi klientene ekstraordinær service.

Thommessen bistår små, mellomstore og store selskaper innen alle bransjer, samt aktive eierfond og investeringsbanker. Vi er med hele veien fra tidlige strategidiskusjoner via forhandlingsbordet, til signering og gjennomføring, i en lang rekke norske og internasjonale fusjoner og oppkjøp.

Thommessen is the most complete firm in Oslo in terms of having top-notch capacity across various fields of expertise, and is able to deliver all relevant expertise in a transaction in a seamless way. Klient
Chambers Europe, 2021

Teamet

Aktuelt