ThommessenFlow Finn folk

M&A og selskapsrett

Thommessens fusjons- og oppkjøpspraksis har vært markedsledende i en årrekke. Vår fullservice M&A praksis bistår hele spekteret av fusjoner og oppkjøp, fra oppkjøp utenfor børs til oppkjøp på børs. Vi ligger kontinuerlig i teten, både i antall transaksjoner og transaksjonsverdi.

Fusjoner og oppkjøp er avgjørende for et sunt og konkurransedyktig næringsliv. Kjøper kan få tilgang til ny teknologi, nødvendig kompetanse eller nye industrielle og geografiske markeder, mens selger kan konsentrere seg om å videreutvikle sin kjernevirksomhet eller reinvestere midlene i andre prosjekter. Vellykkede transaksjoner skaper virksomheter som utvikler seg, vokser og øker sin lønnsomhet.

Vi har spisskompetanse innen alle områder som kan bli berørt av en transaksjon. Vi bistår jevnlig i markedets største fusjons- og oppkjøpsprosjekter, hvor vi benytter vår egenutviklede prosjektstyringsmodell og markedsledende teknologi til å forbedre prosesser og gi klientene ekstraordinær service.

Thommessen bistår små, mellomstore og store selskaper innen alle bransjer, samt aktive eierfond og investeringsbanker. Vi er med hele veien fra tidlige strategidiskusjoner via forhandlingsbordet, til signering og gjennomføring, i en lang rekke norske og internasjonale fusjoner og oppkjøp.

Highly competent, hard working, come up with creative solutions to problems, and always respond rapidly. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt