ThommessenFlow Finn folk

Private Equity

Helt fra de første private equity firmaene gjorde sine investeringer i Norge på slutten av 1990-tallet har våre advokater vært rådgivere for private equity firmaene og deres porteføljeselskaper. Siden den gang har vi bidratt til og vært i forsetet i utviklingen av Private Equity-bransjen i Norge.

Private equity fond spiller en ledende rolle i utviklingen innenfor fusjoner og oppkjøp i Norge. Fondene påvirker ikke bare det nasjonale transaksjonsvolumet, men også vilkårene og betingelsene for transaksjonene.

I dag bistår vårt private equity team en rekke ledende internasjonale, nordiske og norske private equity firmaer med gjennomføring av markedets mest komplekse transaksjoner. Våre advokater yter eksepsjonell service, med klare og kommersielt funderte råd basert på omfattende markeds- og bransjekunnskap. Vi har en grundig forståelse av hensynene som gjør seg gjeldende når aktive eierfond investerer i, utvikler og avhender porteføljeselskaper.

Teamet