ThommessenFlow Finn folk
Om oss

Vår historie

I 1856 etablerer Hans Christian Harboe Grønn privat advokatpraksis i Oslo. Han kjemper for å frigjøre advokatyrket fra embetsverket, i tillegg til å gjøre forretningsjusen mer internasjonal. Et blomstrende næringsliv skal gjøre advokatpraksisen til god butikk, og Grønn trekker seg tidlig tilbake for å seile og konstruere regattabåter. Navnet hans forsvinner fra firmaet i 1890, men engasjementet hans blir grunnlaget for et selskap som kommer til å ta del i de fleste toneangivende oppdragene i norsk næringsliv i årene fremover.

Den storstilte utbyggingen av fossekraften i perioden 1900-1920 blir avgjørende for det industrielle gjennombruddet i Norge. Advokat Per Rygh blir i 1907 direktør i to selskaper han selv har hjulpet med å etablere; Norsk Kraftaksjeselskap og A/S De Norske Salpeterverker. Han samarbeider nært med Sam Eyde med det som noen år senere skal bli Norsk Hydro og Elkem. Disse industriselskapene blir uløselig knyttet til arbeidet med Norges fossekraft, og Per Rygh blir sammen med Carl Lundh landets fremste advokater innen kraftutbygging og industrietableringer.

I Bergen etablerer advokat Gunnar Greve i 1928 det som i løpet av noen tiår skal vokse til å bli Norges største advokatfirma utenfor Oslo – Greve, Greve, Greve & Lorentzen. Gunnar Greve senior markerer seg som hele Vestlandets advokat, med stort engasjement og mange sentrale verv innen næringsliv og kultur langs kysten. Dette tar tid, og for å sitere Greve selv: "Hvis du har sans for hvilens betydning, er dette firmaet neppe et sted å være". I 1954 etablerer Herm Otto Krefting sitt advokatkontor i Oslo, og skal senere få Håkon Løchen med som kompanjong. Dette er tider med kraftig omlegging av skattesystemet, og firmaet blir raskt ledende innen skatterett. Krefting jobber for å modernisere arbeidet i advokatforretningene, og er en aktiv deltager i næringslivet.

I 1959 får Norge råderett over deler av Nordsjøen sør for 62. breddegrad, og i midten av 1960-årene starter de første leteboringene etter petroleum. I startfasen er det utenlandske selskaper som dominerer letevirksomheten, og står for utbyggingen av de første olje- og gassfeltene. I 1963 hevder staten full eiendomsrett til det som er under havet på norsk sokkel, og det politiske ansvaret blir forankret hos regjeringen. Grunnlaget for det som skal bli Norges ekstreme velstand er lagt. I årene som kommer skal våre advokater bistå i de største strukturendringene og transaksjonene på norsk sokkel.

1990-tallet skal bli tiåret for vekst og store fusjoner i den norske advokatbransjen. Thommessen leder an i denne utviklingen. I 1990 blir Thommessen og Krefting etablert i Oslo. Året etter fusjonerer firmaet med Grevene i Bergen, og blir til Thommessen, Krefting & Greve. I 1993 kommer tre partnere fra shippingfirmaet Lund & Co. inn, og firmaets navn blir Thommessen Krefting Greve Lund.

Det blir etter hvert mange navn å holde styr på, og i 2009 blir Thommessen Krefting Greve Lund forenklet til Thommessen. Forklaringen på det er rett og slett at det var den enkleste måten å unngå diskusjon. Både Krefting, Greve og Lund var fremdeles blant partnerne, mens firmaet ikke lenger hadde noen Thommessen.

Vi har fremdeles landets fremste virksomheter som våre klienter og lærer av dem hver dag. Sammen befinner vi oss midt i internasjonaliseringen av næringslivet, utviklingen av rammeverket for den teknologiske revolusjonen og fremveksten av det grønne skiftet. I 2024 har vi over 370 medarbeidere, hvorav rundt 270 er advokater og advokatfullmektiger som leverer avanserte juridiske tjenester til privat og offentlig næringsliv i inn- og utland. I august 2021 flyttet vi inn i nye og moderne lokaler i Vika – VIA. Her fortsetter vi arbeidet med å skape morgendagens advokatfirma i lokaler som i enda større grad legger til rette for informasjonsflyt, samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon.