ThommessenFlow Finn folk
Om oss

Hvordan vi jobber

Profesjonell prosjektledelse

I Thommessen møter vi klientenes behov med profesjonell prosjektledelse og innovativt samarbeid.

Som første store advokatfirma i Norge kurser Thommessen alle sine medarbeidere i prosjektledelse. Vi har siden 2014 integrert profesjonell prosjektledelse i vår arbeidshverdag, og gjennom denne satsingen har vi satt standarden for prosjektledelse i vår bransje.

For våre klienter betyr dette forutsigbarhet med hensyn til kostnader, hva vi skal levere, og når vi skal levere det. Underveis i oppdraget sørger vi for transparens ved jevnlige statusoppdateringer. Med skreddersydde prosesser og standardiserte prosjektdokumenter jobber vi effektivt, samtidig som vi oppnår bedre resultater. Det å gjøre en god jobb for våre klienter handler ikke bare om å realisere et mål, men å gjøre det på best mulig måte.

For oss som jobber i Thommessen betyr dette at vi setter sammen gode team som leverer på det som er forankret med klienten. Alle i teamet har en klar forståelse av eget bidrag og hva som er forventet av den enkelte, samtidig som man ser det store bildet. Gjennom å følge Thommessens prosjektmodell skaper vi både en motiverende og mer forutsigbar arbeidshverdag for våre medarbeidere.

They are very good at putting together their teams, and at giving the younger associates responsibilities and making them visible. Klient
The Legal 500, 2021
GR45515