ThommessenFlow Finn folk
Om oss

Hvordan vi jobber

Profesjonell prosjektledelse

I Thommessen møter vi klientenes behov med profesjonell prosjektledelse og innovativt samarbeid.

Som første store advokatfirma i Norge kurser Thommessen alle sine medarbeidere i prosjektledelse. Vi har siden 2014 integrert profesjonell prosjektledelse i vår arbeidshverdag, og gjennom denne satsingen har vi satt standarden for prosjektledelse i vår bransje.

For våre klienter betyr dette forutsigbarhet med hensyn til kostnader, hva vi skal levere, og når vi skal levere det. Underveis i oppdraget sørger vi for transparens ved jevnlige statusoppdateringer. Med skreddersydde prosesser og standardiserte prosjektdokumenter jobber vi effektivt, samtidig som vi oppnår bedre resultater. Det å gjøre en god jobb for våre klienter handler ikke bare om å realisere et mål, men å gjøre det på best mulig måte.

For oss som jobber i Thommessen betyr dette at vi setter sammen gode team som leverer på det som er forankret med klienten. Alle i teamet har en klar forståelse av eget bidrag og hva som er forventet av den enkelte, samtidig som man ser det store bildet. Gjennom å følge Thommessens prosjektmodell skaper vi både en motiverende og mer forutsigbar arbeidshverdag for våre medarbeidere.

I Thommessen tilfører vi verdi med profesjonell prosjektledelse. Mirella Gullaksen
Leder for marked og klientutvikling
DSC 8695