ThommessenFlow Finn folk

Marcus Heggtveit Løvø Associate Advokatfullmektig

  1. Associate, Thommessen

  2. Mastergradsstipendiat, Thommessen

  3. Trainee, Thommessen

  4. Trainee, Diverse advokatfirmaer

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. Årsstudium i økonomi og ledelse
    OsloMet