ThommessenFlow Finn folk

Sverre Tyrhaug Managing Partner Advokat

Sverre er Managing Partner hos Thommessen, en rolle han har hatt siden 2013. Hans ambisjon er å sørge for at Thommessen når sin målsetning om å være den foretrukne rådgiveren for våre klienter og den beste arbeidsplassen for firmaets medarbeidere. Advokatbransjen må hele tiden tilpasse seg et foranderlig næringsliv og samfunn og møte utfordringer knyttet til klienters endrede behov, digitalisering, mangfold, krav om økt effektivitet og endrede forretningsmodeller. Før Sverre ble Managing Partner ledet han Thommessens kapitalmarkedsgruppe, og han har inngående og bred erfaring innen M&A.
 1. Who's Who Legal
  Thought Leader, Firm Management

 2. IFLR1000
  Notable Practitioner, M&A

 3. Who's Who Legal
  Recommended, Capital Markets: Debt and Equity

 4. Chambers & Partners Europe and Global
  Eminent Practitioners, Capital Markets: Equity

 5. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Capital Markets Law

 6. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Mergers and Acquisitions Law

 7. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Corporate Law

 1. Managing Partner, Thommessen

 2. Partner, Oslo, Thommessen

 3. Senior Associate, Oslo, Thommessen

 4. Head of London Office, London, Thommessen

 5. Associate, London, Thommessen

 6. General Counsel, Smarterwork Ltd

 7. Associate, Brüssel, Thommessen

 8. Associate, Oslo, Thommessen

 1. Meyler Campbell Mastered Business Coach
  Meyler Campbell

 2. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 3. Certified Legal Project Manager®
  LegalBizDev

 4. Corporate Finance Programme
  London Business School

 5. Spesialfag EU-rett
  Universitetet i Oslo

 6. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. Norsk kapittel i "International Acquisition Finance, Law and Practice", Oxford University Press

 2. Norsk kapittel i "Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe", Cambridge University Press

 3. Norsk kapittel i "Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe", Cambridge University Press

 4. "Gjennomføring av MiFID i norsk rett - oversikt og bakgrunn", artikkel i Tidsskrift for forretningsjus

 5. Norsk kapittel i "Global Securitisation and Structured Finance", Global White Page