ThommessenFlow Finn folk

Bærekraft og klimarisiko

Som et av Norges største advokatfirmaer tar vi vårt samfunnsansvar på alvor, og jobber for å bidra til et velfungerende og bærekraftig næringsliv.

FN's bærekraftsmål for 2030 definerer 17 områder innenfor klima og miljø, økonomi og sosiale forhold hvor verden fortsatt har forbedringspotensial. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene, må næringslivet spille en aktiv rolle.

Klimaendringer har negative virkninger som berører hele samfunnet, inklusiv næringslivet. Utfordringene med klimaendringer medfører både fysisk risiko og overgangsrisiko knyttet til regulatoriske, skatterettslige, finansielle og teknologiske mottiltak.

Vi er gode strategiske rådgivere når næringslivet trenger bistand til å håndtere både risikoer og muligheter knyttet til klimaendringer og andre aspekter ved bærekraftig utvikling. Ved å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer og fagområder skaper vi langsiktige verdier for våre klienter. Som juridiske rådgivere er det forventet at vi lever som vi lærer. Samtidig som vi hjelper våre klienter med å nå sine mål, arbeider vi også aktivt for å selv bli et mer bærekraftig firma.

Kåringer

  • 2024 Recommended Firm The Legal 500 Green Guide

Teamet

Aktuelt