ThommessenFlow Finn folk

Frida Stene-Slotte Managing Associate Advokat

Frida har omfattende erfaring med finansiering, restrukturering og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun bistår både långivere og låntakere i norske og internasjonale låneavtaler, syndikert og strukturert lånefinansiering samt utstedelse av obligasjonslån på tvers av bransjer.
  1. Managing Associate, Oslo, Thommessen

  2. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  3. Advokatbevilling

  4. Juridisk rådgiver, Swedbank AB (publ)

  5. Senior Associate, Oslo, Thommessen

  6. Associate, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo