ThommessenFlow Finn folk

Bank og finansiering

Våre advokater er anerkjent som ledende innen bank og finansiering. Teamet er høyt ansett for deres brede erfaring og juridiske kompetanse, samt evne til å gjennomføre prosjekter. Vi arbeider alltid i team, for å sørge for at våre klienter får rådgivning som er tilpasset den enkelte sak.

Thommessen bistår i komplekse lånefinansieringer, med alt fra oppkjøpsfinansieringer, obligasjonslån, prosjektfinansieringer, derivattransaksjoner, strukturerte produkter, innlånsprogrammer (EMTN), direkte lån (direct lending), leasingavtaler, til større restrukturerings- og insolvensprosesser. Vår brede erfaring har gitt oss dybdekunnskap i ulike finansieringsformer og strukturer.

Markedet for lånefinansiering er sammensatt, og består av ulike aktører og tilbydere. Vi bistår norske og internasjonale banker, finansinstitusjoner og fond, tilretteleggere og låntakere, samt eksportfinansieringsinstitusjoner med strukturering, forhandlinger og gjennomføring av norske og grensekryssende lånetransaksjoner.

Gode råd må være fundert i breddekompetanse innen kapitalmarkeder, bank- og obligasjonslån, samt innenfor restrukturering og insolvens. Vi har både en internasjonal erfaring og et kontaktnettverk som få andre norske advokatfirmaer kan vise til. Dette gir oss kunnskap om trender og endringer i markedsstandarder innen finansieringsmarkedet. Våre klienter drar nytte av dette i dagens marked, der finansering ofte består av flere kapitalkilder og komplekse strukturer. Vi bistår med å diskutere strategiske muligheter, håndtere risikoer, og optimal gjennomføring av finansieringstransaksjoner, slik av våre klienter når sine mål.

Thommessen is very good at combining the craft; the department is good technically and has a big team, but it is commercial as well. Klient
Chambers Global, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Banking & Finance Chambers & Partners
  • 2024 1. plass Bank og finans Kapitals Advokatundersøkelse
  • 2024 Tier 1 Banking & Finance Legal 500
  • 2024 1. plass Bank og finans Prospera
  • 2023 Tier 1 Banking & Finance IFLR1000

Teamet

Aktuelt