ThommessenFlow Finn folk

Bank og finansiering

Våre advokater er anerkjent som ledende innen bank og finansiering. Teamet er høyt ansett for deres brede erfaring og juridiske kompetanse, samt evne til å gjennomføre prosjekter. Vi arbeider alltid i team, for å sørge for at våre klienter får rådgivning som er tilpasset den enkelte sak.

Thommessen bistår i komplekse lånefinansieringer, med alt fra oppkjøpsfinansieringer, obligasjonslån, prosjektfinansieringer, derivattransaksjoner, strukturerte produkter, innlånsprogrammer (EMTN), direkte lån (direct lending), leasingavtaler, til større restrukturerings- og insolvensprosesser. Vår brede erfaring har gitt oss dybdekunnskap i ulike finansieringsformer og strukturer.

Markedet for lånefinansiering er sammensatt, og består av ulike aktører og tilbydere. Vi bistår norske og internasjonale banker, finansinstitusjoner og fond, tilretteleggere og låntakere, samt eksportfinansieringsinstitusjoner med strukturering, forhandlinger og gjennomføring av norske og grensekryssende lånetransaksjoner.

Gode råd må være fundert i breddekompetanse innen kapitalmarkeder, bank- og obligasjonslån, samt innenfor restrukturering og insolvens. Vi har både en internasjonal erfaring og et kontaktnettverk som få andre norske advokatfirmaer kan vise til. Dette gir oss kunnskap om trender og endringer i markedsstandarder innen finansieringsmarkedet. Våre klienter drar nytte av dette i dagens marked, der finansering ofte består av flere kapitalkilder og komplekse strukturer. Vi bistår med å diskutere strategiske muligheter, håndtere risikoer, og optimal gjennomføring av finansieringstransaksjoner, slik av våre klienter når sine mål.

The team is very solution-oriented and a good discussion partner. Very knowledgeable and service-minded. Klient
The Legal 500, 2021

Teamet

Aktuelt