ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Bank- og finanstrainee: Ti uker i to ledende miljøer for bank og finans

Tormod 20 2

Som bank- og finanstrainee har Tormod Lundh blant annet fått lære hvordan jussen er et virkemiddel for å nå klienters kommersielle mål.

Jusstudent Tormod Lundh gjennomførte Thommessen og Nordeas bank- og finansprogram høsten 2021. I løpet av to trainee-opphold ble han kjent med livet som både internadvokat og advokatfullmektig i to ledende miljøer for bank og finans.

- Jeg ble godt tatt imot og inkludert som jeg var fast ansatt – både sosialt og faglig, forteller Tormod.

Praktisk erfaring

Ved å få teste arbeidslivet i både et forretningsadvokatfirma og i en bank, har Tormod fått prøve seg på et bredt spekter av oppgaver. Han har også fått erfare at arbeidslivet er mye mer praktisk sammenlignet med den teoretiske studietilværelsen.

- Sammenliknet med det å studere juss er hverdagen i et advokatfirma som Thommessen preget av høyt tempo. I Thommessen har jeg bistått bank- og finansavdelingen med utkast til dokumentasjon i forbindelse med finansiering ved banklån og obligasjoner. Typiske oppgaver består i å skrive utkast til styreprotokoller og diverse avtaleutkast, samt lage PowerPoint-presentasjoner og korrespondanse med klient eller advokater på låntaker- eller selskapssiden, forteller Tormod.

Han trekker frem det å jobbe i team frem mot closing av en lånetransaksjon som det mest spennende under oppholdet i Thommessen.

- I løpet av oppholdet i Thommessen fikk jeg også mulighet å holde et foredrag om regnskap og verdsettelse av selskaper, noe som var morsomt og lærerikt, forteller Tormod, som i tillegg til å studere juss har en master fra Copenhagen Business School med spesialisering i finans og regnskap.

Bredt spekter av oppgaver

I motsetning til i et advokatfirma som Thommessen hvor man bistår klienter, besto arbeidsoppgavene i avdelingen Group Leagal i Nordea å bistå bankens øvrige avdelinger. Ettersom banken tilbyr alt fra private banktjenester til finansiering av børsnoterte selskaper, var Tormod innom et bredt spekter av oppgaver.

- Oppgavene varierte fra å skrive notater vedrørende ny finansavtalelov og tilsvar til Finansklagenemda i tvister med privatkunder, til utkast til dokumentasjon i forbindelse med lånefinansiering for store selskaper, forteller Tormod.

Han trekker frem det å sette seg inn i forretningsmodellen til Nordea som en nordisk storbank som det mest spennende med oppholdet i banken.

- Videre var det spennende å forstå hvordan ulike regler er styrende for hvordan banken utøver sin virksomhet. Å sette seg inn i reglene i finansavtaleloven, hvitvaskingsloven og reglene om kapitaldekning for banker, gjorde meg bedre i stand til å forstå hvordan og hvorfor banken utøver sin virksomhet i praksis på den måten de gjør i dag, forteller Tormod.

Juss som virkemiddel for å oppnå kommersielle mål

Som trainee i Thommessen og Nordea lærer man ting man ikke har fått innføring i på studiet.

- Som trainee lærer man å forholde seg til tidsfrister, jobbe i team og at jussen er et virkemiddel for å oppnå klientens kommersielle mål. Dessuten lærer man viktigheten av å ha et presist og godt språk, sier Tormod.

Han har også fått erfare at det som forretningsadvokat stilles krav til andre kvaliteter enn bare det å kunne jussen og juridisk metode, noe han har fått et innblikk i som trainee. Erfaringene tar han med seg når han starter som advokatfullmektig i Thommessen i august i år.

- Utvikling av gode kommunikasjonsevner og kommersiell forståelse er ikke nødvendigvis noe jusstudenter flest fokuserer på i løpet av studietiden. Interesse for det fagområdet man skal jobbe med gjør det enklere å forstå det kommersielle innholdet i de avtalene man leser, forhandler om eller skriver, forteller Tormod.

Om trainee-programmet

  • Som bank- og finanstrainee får du mulighet til å bli kjent med livet som både internadvokat og advokatfullmektig i to ledende miljøer for bank og finans.
  • Du får en egen dedikert mentor hos både Thommessen og Nordea som vil følge deg tett under hele oppholdet. Mentoren vil gi deg faglig veiledning og oppfølgning i konkrete arbeidsoppgaver. Mentoren vil også sørge for at du blir en naturlig del av det sosiale miljøet.
  • Hos Nordea vil du bli en del av Group Legal. Group Legal yter juridisk rådgivning til alle forretningsområder i Nordea-konsernet og er Nordens største in house-avdeling med over 200 dyktige advokater.
  • Hos Thommessen får du en partner fra arbeidsgruppen for Bank og finans som mentor. Partneren vil følge deg tett gjennom hele oppholdet og veilede deg i jobben du gjør. Du vil få ta del i forhandlinger og klientmøter, og bli kjent med juridiske problemstillinger på ulike områder.
  • Alle jusstudenter som har påbegynt tredje studieår kan søke.

Kontaktperson

Aktuelt