ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Bank- og finanstrainee: - Jeg har fått lære av bransjens mest kunnskapsrike

Bettina

Å få lære og å bli inspirert av bransjens mest kunnskapsrike jurister innen bank og finans, var en erfaring jusstudent Bettina Bakken ikke ville gå glipp av. Dette sitter hun igjen med etter å ha gjennomført Thommessen og Nordeas nye trainee-program.

- Gjennom hyggelige og imøtekommende kolleger ble jeg inkludert i arbeidsmiljøet fra første dag, og gjennom tett oppfølging føler man seg godt ivaretatt. Som trainee ble jeg invitert til interne kurs, sammenkomster og andre sosiale aktiviteter på lik linje med faste ansatte, forteller jusstudent Bettina Bakken.

Tidligere i høst gjennomførte hun Thommessen og Nordeas nye bank- og finansprogram for jusstudenter. I løpet av fem uker hos Thommessen og fem uker hos Nordea jobbet Bettina på team med både fullmektiger, advokater og partnere.

- Dette gjorde at jeg fikk et stort læringsutbytte fra første dag. Som trainee hos Thommessen og Nordea har jeg fått oppleve hvordan det er å arbeide som advokatfullmektig i et ledende forretningsadvokatfirma og internadvokat i en av Nordens største banker. Ettersom jeg har vært heldig å ha flinke kolleger rundt meg som har tatt seg tid til å dele sin kunnskap, har læringskurven vært brattere enn det jeg så for meg før jeg begynte, forteller Bettina.

  • Er du vår neste bank- og finanstrainee? Nå tar vi imot nye søknader! Her finner du søknadsskjema. Ønsker du å lese mer om trainee-programmet? Klikk deg inn her.

Vidt spekter av arbeidsoppgaver

Jusstudenten forteller om varierte og lærerike arbeidsdager - både hos Nordea og Thommessen.

- Dagene har inneholdt alt fra å skrive prosesskriv, utrede juridiske problemstillinger, gjøre rettskildesøk og utarbeide diverse avtaledokumenter, til å diskutere problemstillinger med kollegaer og delta i interne og eksterne møter, sier jusstudenten.

Hva var de største forskjellene på å være trainee hos Nordea og hos Thommessen?

- I Thommessen bestod arbeidsdagen av større og mindre arbeidsoppgaver knyttet til blant annet lånefinansiering, transaksjoner og finansregulatoriske spørsmål. Klientene jeg arbeidet for var profesjonelle aktører, og mange av prosjektene strakk seg gjerne over en lang periode, forteller Bettina, og fortsetter:

- I Nordea arbeidet jeg med både privatkunder, bedrifter og store institusjoner med et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene bestod i å bistå de ulike forretningsområdene i banken, noe som skiller seg fra Thommessen hvor man bistår eksterne klienter.

Interesse for finans

Gjennom oppholdet har Bettina fått et innblikk i nøkkelrollen som finansinstitusjonene har i samfunnet.

- Det har vært interessant å se hvor variert og bredt bank- og finansrett er. Noe av det jeg synes var mest spennende i Thommessen, var å bistå med utarbeidelse av obligasjonslån til bedrifter. Jeg hadde liten innsikt i obligasjonsutstedelser før trainee-oppholdet, men synes det var spesielt interessesant å jobbe med. I tillegg synes jeg det var lærerikt og morsomt å håndtere saker for Finansklagenemda i Nordea. Det krevde mye jobb å få oversikt over den faktiske siden i saken, noe som skiller seg fra studiet hvor faktum alltid er gitt, forteller Bettina.

Ettersom man ikke lærer noe særlig om rettsområdet på studiet, stilles det ingen spesifikke krav til forkunnskaper eller finansiell kompetanse. Å ha en interesse for næringslivet og finans kan imidlertid være en stor fordel.

- Man kommer langt med å vise at man er interessert og at man har lyst til å lære. Mine beste tips for å få mest mulig ut av oppholdet er derfor å være nysgjerrig og å ta tydelig eierskap til sakene du jobber med, forteller hun.

- Givende å bruke jussen i praksis

Problemstillingene man arbeider med som bank- og finanstrainee skiller seg veldig fra det man lærer på studiet, ifølge Bettina.

- Sakene er mer komplekse og prosjektene strekker seg gjerne over lengre tid. Likevel kan tempoet være høyt, og arbeidsdagen kan utvikle seg i en helt annen retning enn det man så for seg da man kom på jobb. Den praktiske erfaringen man får som trainee er nyttig for å forstå jussens betydning i det virkelige liv, sier hun.

Det å bruke jussen i praksis gjør hverdagen mer dynamisk og givende enn livet på skolebenken, fordi spørsmålene man jobber med er reelle og betyr noe for klienten. Bettina Bakken
Trainee

I tillegg til det faglige utbyttet, har Bettina opplevd å få stor tillit og stort ansvar.

- Det å ta et stort ansvar for oppgaven jeg har arbeidet med har bidratt til personlig læring og utvikling. Selv om rettsområdene og problemstillingene tidvis har vært fremmede og utfordrende, kommer man langt med juridisk skjønn og metodiske kunnskaper som man lærer på studiet, forteller Bettina.

- Samarbeidet mellom Thommessen og Nordea gir en unik mulighet til å få et innblikk i hverdagen i ledende miljøer for bank- og finans fra to ulike innfallsvinkler, som man ikke lærer fra skolebenken eller får ved et ordinært traineeopphold. Det å få lære og å bli inspirert av bransjens mest kunnskapsrike på området, er en erfaring jeg ikke ville gå glipp av.

ER DU VÅR NESTE BANK- OG FINANSTRAINEE?

Akkurat nå tar vi imot søknader! Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Om trainee-programmet

  • Som bank- og finanstrainee får du mulighet til å bli kjent med livet som både internadvokat og advokatfullmektig i to ledende miljøer for bank og finans.
  • Du får en egen dedikert mentor hos både Thommessen og Nordea som vil følge deg tett under hele oppholdet. Mentoren vil gi deg faglig veiledning og oppfølgning i konkrete arbeidsoppgaver. Mentoren vil også sørge for at du blir en naturlig del av det sosiale miljøet.
  • Hos Nordea vil du bli en del av Group Legal. Group Legal yter juridisk rådgivning til alle forretningsområder i Nordea-konsernet og er Nordens største in house-avdeling med over 200 dyktige advokater.
  • Hos Thommessen får du en partner fra arbeidsgruppen for Bank og finans som mentor. Partneren vil følge deg tett gjennom hele oppholdet og veilede deg i jobben du gjør. Du vil få ta del i forhandlinger og klientmøter, og bli kjent med juridiske problemstillinger på ulike områder.
  • Alle jusstudenter som har påbegynt tredje studieår kan søke.

Kontaktperson

Aktuelt