ThommessenFlow Finn folk

Fremmed­kapital­markeder

Vi jobber bredt innenfor kapitalmarkedene for fremmedkapital, og har vært rådgiver i en lang rekke obligasjonslån i Norge og utlandet de senere årene. Gjennom bred erfaring og god markedsinnsikt har vi etablert oss som en ledende rådgiver til både utstedere, tilretteleggere/investeringsbanker, representanter for obligasjonsinvestorer og investorer i dette markedet.

Det norske markedet for obligasjoner og sertifikater er en viktig kilde til finansiering for både norske og utenlandske selskaper. Markedet er veletablert, velfungerende og sikrer bedrifter og prosjekter tilgang til konkurransedyktig finansiering.

Thommessen bistår klienter fra et bredt spekter av jurisdiksjoner i tilknytning til blant annet:

  • juridisk og strategisk rådgivning ved valg av finansieringskilde og lånestruktur
  • utarbeidelse og forhandling av finansieringsdokumentasjon (inklusive relevante sikkerheter, garantier og interkreditoravtaler)
  • obligasjonslån innenfor både high yield og investment grade
  • kombinerte bank- og obligasjonsstrukturer

Thommessens samlede brede industrikompetanse og kapitalmarkedsekspertise gir våre klienter tilgang til rådgivning innenfor alle relevante forretningsområder. Våre klienter setter stor pris på vår kompetanse og beskriver firmaet som en "one-stop shop" med komplett og dekkende ekspertise. (Chambers Europe 2019). Vi rangeres som best i klassen innen kapitalmarkeder og bank og finans både i nasjonale og internasjonale kåringer.

Thommessen provides impeccable legal and commercial advice. They are easily accessible and provide swift and timely feedback. Klient
Chambers Europe, 2022

Teamet

Aktuelt