ThommessenFlow Finn folk

Einar Grette Partner Oslo

Einar er rådgiver innenfor finansiering i bank- og obligasjonsmarkedet, herunder obligasjonsutstedelser, nasjonale og internasjonale låneavtaler og syndikerte finansieringer. Einar bistår banker, finansinstitusjoner, tillitsmenn, obligasjonseiere, tilretteleggerforetak og låntakere/utstedere av obligasjoner, lån og andre finansielle produkter. Han har bistått i en lang rekke obligasjonsutstedelser og lånetransaksjoner innenfor ulike områder som for eksempel shipping, oil & offshore, PE, handel og industri, IT og telecom, fast eiendom etc. Einar bistår også i restruktureringer innenfor sitt fagfelt. Han er rangert som en av Norges ledende finansierings- og kapitalmarkedsadvokater i internasjonale kåringer.
 1. IFLR1000
  Highly Regarded, Capital markets: Debt

 2. IFLR1000
  Highly Regarded, Banking

 3. The Legal 500
  Hall of Fame, Capital Markets

 4. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Banking & finance (incl. shipping finance)

 5. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insolvency and corporate recovery

 6. Chambers & Partners Global
  Band 1, Banking & Finance

  "He is one of the best in the Norwegian market for bond issues. He is extremely diligent, very thorough, focused and always has a solution up one of his sleeves."

 7. Chambers & Partners Global
  Rangert, Capital Markets

  "Very knowledgeable about bond products"

 8. Chambers & Partners Europe
  Rangert, Restructuring/Insolvency

 9. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Banking & Finance Law

 10. Best Lawyers
  Recognized Lawyer, Capital Markets Law

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Selmer

 3. Advokat, Selmer

 4. Advokatfullmektig/advokat, Christiania Bank- og Kredittkasse

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo