ThommessenFlow Finn folk

Einar Grette Partner Advokat

Einar er rådgiver innenfor finansiering i bank- og obligasjonsmarkedet, herunder obligasjonsutstedelser, nasjonale og internasjonale låneavtaler og syndikerte finansieringer. Einar bistår banker, finansinstitusjoner, tillitsmenn, obligasjonseiere, tilretteleggerforetak og låntakere/utstedere av obligasjoner, lån og andre finansielle produkter. Han har bistått i en lang rekke obligasjonsutstedelser og lånetransaksjoner innenfor ulike områder som for eksempel shipping, oil & offshore, PE, handel og industri, IT og telecom, fast eiendom etc. Einar bistår også i restruktureringer innenfor sitt fagfelt. Han er rangert som en av Norges ledende finansierings- og kapitalmarkedsadvokater i internasjonale kåringer.
 1. The Legal 500
  Hall of Fame, Capital Markets

 2. Chambers & Partners Europe and Global
  Band 1, Capital Markets: Debt

  "Einar is very skilled. He is clearly leading in his field in Norway. He is a very experienced, solution-oriented and proactive lawyer."

 3. IFLR1000
  Highly Regarded, Banking and Finance, and Capital Markets: Debt

  "Excellent legal services combined with in depth market knowledge."

  "Very positive, always accesable and very commerical oriented."

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Selmer

 3. Advokat, Selmer

 4. Advokatfullmektig/advokat, Christiania Bank- og Kredittkasse

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo