ThommessenFlow Finn folk

Einar Grette Partner Advokat

Einar er rådgiver innenfor finansiering i bank- og obligasjonsmarkedet, herunder obligasjonsutstedelser, nasjonale og internasjonale låneavtaler og syndikerte finansieringer. Einar bistår banker, finansinstitusjoner, tillitsmenn, obligasjonseiere, tilretteleggerforetak og låntakere/utstedere av obligasjoner, lån og andre finansielle produkter. Han har bistått i en lang rekke obligasjonsutstedelser og lånetransaksjoner innenfor ulike områder som for eksempel shipping, oil & offshore, PE, handel og industri, IT og telecom, fast eiendom etc. Einar bistår også i restruktureringer innenfor sitt fagfelt. Han er rangert som en av Norges ledende finansierings- og kapitalmarkedsadvokater i internasjonale kåringer.
 1. The Legal 500
  Hall of Fame, Capital Markets

 2. Chambers & Partners Europe and Global
  Band 1, Capital Markets: Debt

  "He is our number one preference. He is great - very service-minded, always delivering good legal advice, and he gets you up to speed very quickly"

 3. IFLR1000
  Highly Regarded, Banking and Finance, and Capital Markets: Debt

  "Excellent legal services combined with in depth market knowledge."

  "Very positive, always accesable and very commerical oriented."

 4. Chambers & Partners Europe
  Rangert, Restructuring/Insolvency

  Einar Grette is recognised for his substantial expertise in financial restructurings. He receives particular praise for his work on behalf of banking clients.

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Selmer

 3. Advokat, Selmer

 4. Advokatfullmektig/advokat, Christiania Bank- og Kredittkasse

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo