ThommessenFlow Finn folk

Insolvens og restruktur­ering

Internasjonaliseringen av finansmarkedene og næringslivet gjør insolvens- og restruktureringssaker stadig mer komplekse. Thommessen har betydelig erfaring som rådgivere i norske og internasjonale saker, inkludert spørsmål som gjør seg gjeldende på tvers av landegrensene.

Våre advokater har vært involvert i alle mellomstore og store insolvens- og restruktureringssaker i Norge de siste tiårene. Vi har betydelig erfaring fra arbeid på alle sider av bordet – vi forstår og håndterer alle de forskjellige interessentene.

Våre advokater bistår med alle spørsmål relatert til restrukturering og insolvens, inkludert finansielle restruktureringer eller omfattende prosesser som innebærer både finansiell og industriell restrukturering. Vårt team har ulik spisskompetanse og samarbeider for å finne de beste løsningene for klientene.

I TNS Prospera 2020 ble Thommessen nok en gang rangert som beste advokatfirma i kategorien insolvens og restrukturering av de største kjøperne av juridiske tjenester i Norge. Thommessen er også rangert som Band 1/Tier 1 innenfor kategorien i de ledende internasjonale kåringene.

The lawyers have a good network and are hands-on. They are very service-minded and solution-oriented. Klient
Chambers Europe, 2021

Teamet

Aktuelt