ThommessenFlow Finn folk

Insolvens og re­struktur­ering

Internasjonaliseringen av finansmarkedene og næringslivet gjør insolvens- og restruktureringssaker stadig mer komplekse. Thommessen har betydelig erfaring som rådgivere i norske og internasjonale saker, inkludert spørsmål som gjør seg gjeldende på tvers av landegrensene.

Våre advokater har vært involvert i alle mellomstore og store insolvens- og restruktureringssaker i Norge de siste tiårene. Vi har betydelig erfaring fra arbeid på alle sider av bordet – vi forstår og håndterer alle de forskjellige interessentene.

Våre advokater bistår med alle spørsmål relatert til restrukturering og insolvens, inkludert finansielle restruktureringer eller omfattende prosesser som innebærer både finansiell og industriell restrukturering. Vårt team har ulik spisskompetanse og samarbeider for å finne de beste løsningene for klientene.

Very strong team. Clearly one of the best in Norway on large scale restructurings. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Restructuring and Insolvency Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 Restructuring and Insolvency Legal 500
  • 2023 1. plass Insolvens og restrukturering Prospera

Teamet