ThommessenFlow Finn folk

Finans­regulatorisk

Reguleringen av tjenesteyterne i finansmarkedet er omfattende og komplisert, og regelverket endres ofte. Thommessen tilbyr markedsledende juridisk rådgivning til alle aktører i finansiell sektor. Vi har bistått på de største og mest komplekse prosjektene i finansmarkedet og tilbyr løpende rådgivning om alle spørsmål knyttet til finansmarkeder og finansiell sektor.

Referansesaker

 • Etableringen av Fremtind Forsikring AS: Thommessen bisto DNB og Sparebank1 Forsikring i etableringen av et joint venture innen skadeforsikring (Fremtind Forsikring AS). Thommessen bistår også med etableringen av et nytt livsforsikringsselskap for de samme parter (Fremtind Livsforsikring AS).
 • Oppkjøpet av Oslo Børs Holding AS: Vi bisto Oslo Børs Holding AS i oppkjøpsprosessen som involverte Nasdaq og Euronext, som resulterte i at Oslo Børs og VPS ble ervervet av Euronext-gruppen.
 • Kredittmandater for Pareto Alternative Investments AS: Thommessen bisto Pareto Alternative Investments AS med etableringen av investeringsmandater som legger til rette for gjeldsinvesteringer i infrastruktur og næringseiendom for forsikringsselskaper og pensjonskasser.
 • Etableringen av Nordic Corporate Bank ASA: Thommessen bisto ved etableringen av Nordic Corporate Bank ASA som en spesialiert bank for mellomstore bedrifter, og som både tilbyr prosjektfinansiering og finansiering innen fast eiendom.
 • Salg av Netfonds Holding AS: Thommessen bisto i den strukturerte salgsprosessen som resulterte i salget av Netfonds Holding AS til Nordnet AB. Salget inkluderte salget av en norsk bank og et norsk livsforsikringsselskap.
 • Salget av Axo Finans AS: Vi representerte selgerne av finansagenten Axo Finans AS til det amerikanske fondet Corsair Capital.
 • Fusjonen mellom Vipps, BankID Norge og Bank Axept: Vi bisto partene i fusjonen mellom Vipps AS, BankID Norge AS og BankAxept AS i etableringen av et ledende nasjonalt selskap innen betaling og digital identifisering.
 • Salget av Höegh Pensjonskasse til Storebrand: Vi bisto med salget av fripoliseporteføljen til Höegh Pensjonskasse til Storebrand Livsforsikring, og i den påfølgende avviklingen av pensjonskassen.
 • Etableringen av Interkreditt Kapital AS: Vi bisto med etableringen av finansieringsselskapet Interkreditt Kapital AS, som tilbyr ulike finansieringssløsninger for norske bedrifter.
 • Etableringen av Nordic Credit Rating AS: Thommessen bisto i etableringen av Nordic Credit Rating AS, som er det første nordiske kredittratingselskapet etablert under nye EU-regler for kredittrating. Selskapet er under direkte tilsyn av EUs tilsynsorgan for verdipapirmarkedet (ESMA).
 • Filialiseringen av Nordea Bank AB: Thommessen bisto Nordea Bank AB med grensekryssende fusjon og påfølgende filialisering med bankens norske datterselskap (Nordeas Bank Norge ASA).

Aktørene i finansiell sektor har en viktig rolle i samfunnet. En velfungerende finansiell sektor er en forutsetning for verdiskapning og finansiell stabilitet. Finansiell sektor er også et viktig verktøy for å løse andre utfordringer i samfunnet, slik som tilpasninger til klimaendringer og bekjempelse av hvitvasking. Samtidig medfører tjenestene i finansiell sektor risiko, både for samfunnet som helhet og for den enkelte investor. Derfor er sektoren underlagt omfattende og komplisert regulering, både i EU og i Norge.

Våre advokater har bred praktisk erfaring fra løpende rådgivning til aktører innen finansbransjen og gjennom arbeid med større transaksjoner på området. Flere av våre advokater har lang erfaring fra sentrale myndighetsorganer. Vi skiller oss fra våre konkurrenter gjennom dybdekunnskap om norske og europeiske regelverksprosesser samt praktisk erfaring om hvordan tilsynsmyndigheter agerer.

Thommessen har i en årrekke bistått i de største og mest kompliserte konsesjonsprosessene og er en ettertraktet rådgiver på alle typer transaksjoner i finansiell sektor. Vi bistår også med løpende strategisk rådgivning og gir klare, praktiske råd i endringsprosesser og i forbindelse med tilsyn. Thommessen følger regelverksutviklingen på finansmarkedet tett, og gir regelmessig råd om og er involvert i myndighetskontakt i den forbindelse.

Våre klienter omfatter banker, forsikringsselskaper, forsikringsformidlere, pensjonskasser, verdipapirforetak, fondsforvaltere, PE-foretak, betalingsforetak og aktører innen finansiell infrastruktur. Klientene omfatter alt fra globale aktører, Norges største finansielle grupper til nystartede enkeltmannsforetak. Vi skreddersyr et team som passer den enkelte klientens behov. Vi samarbeider sømløst med våre kollegaer innen teknologi, personvern, skatt, konkurranserett og transaksjoner. Vårt mål er å alltid levere juridisk og strategisk rådgivning på en praktisk, effektiv og tydelig måte.

Våre advokater har i anerkjente internasjonale kåringer blitt kåret som landets ledende innen finansregulatorisk.

They are always on top of the research and developments in the law. Very insightful on developments that take place in the EU, and great at understanding how the space is developing as a whole. Klient
Chambers FinTech, 2021

Teamet

Aktuelt