ThommessenFlow Finn folk

Finans­regulatorisk

Reguleringen av tjenesteyterne i finansmarkedet er omfattende og komplisert, og regelverket endres ofte. Thommessen tilbyr markedsledende juridisk rådgivning til alle aktører i finansiell sektor. Vi har bistått på de største og mest komplekse prosjektene i finansmarkedet og tilbyr løpende rådgivning om alle spørsmål knyttet til finansmarkeder og finansiell sektor.

Aktørene i finansiell sektor har en viktig rolle i samfunnet. En velfungerende finansiell sektor er en forutsetning for verdiskapning og finansiell stabilitet. Finansiell sektor er også et viktig verktøy for å løse andre utfordringer i samfunnet, slik som tilpasninger til klimaendringer og bekjempelse av hvitvasking. Samtidig medfører tjenestene i finansiell sektor risiko, både for samfunnet som helhet og for den enkelte investor. Derfor er sektoren underlagt omfattende og komplisert regulering, både i EU og i Norge.

Våre advokater har bred praktisk erfaring fra løpende rådgivning til aktører innen finansbransjen og gjennom arbeid med større transaksjoner på området. Flere av våre advokater har lang erfaring fra sentrale myndighetsorganer. Vi skiller oss fra våre konkurrenter gjennom dybdekunnskap om norske og europeiske regelverksprosesser samt praktisk erfaring om hvordan tilsynsmyndigheter agerer.

Thommessen har i en årrekke bistått i de største og mest kompliserte konsesjonsprosessene og er en ettertraktet rådgiver på alle typer transaksjoner i finansiell sektor. Vi bistår også med løpende strategisk rådgivning og gir klare, praktiske råd i endringsprosesser og i forbindelse med tilsyn. Thommessen følger regelverksutviklingen på finansmarkedet tett, og gir regelmessig råd om og er involvert i myndighetskontakt i den forbindelse.

Våre klienter omfatter banker, forsikringsselskaper, forsikringsformidlere, pensjonskasser, verdipapirforetak, fondsforvaltere, PE-foretak, betalingsforetak og aktører innen finansiell infrastruktur. Klientene omfatter alt fra globale aktører, Norges største finansielle grupper til nystartede enkeltmannsforetak. Vi skreddersyr et team som passer den enkelte klientens behov. Vi samarbeider sømløst med våre kollegaer innen teknologi, personvern, skatt, konkurranserett og transaksjoner. Vårt mål er å alltid levere juridisk og strategisk rådgivning på en praktisk, effektiv og tydelig måte.

Our go-to firm for negotiations and regulatory discussions. Highly skilled at negotiations and contracts, with particular skills within financial regulations. Very good at resource allocation – always capacity. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Banking & Finance Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 Banking & Finance Legal 500
  • 2023 Tier 1 Banking & Finance IFLR1000

Teamet

Aktuelt