ThommessenFlow Finn folk

Henning Harborg Partner Oslo

Henning er prosedyreadvokat som representerer klienter i kommersielle tvistesaker for de alminnelige domstoler og i voldgift. Han har mer enn tjue års erfaring som prosessfullmektig i flere hundre saker både nasjonalt og internasjonalt. Henning tilhører vår avdeling for bank og finans, og de fleste av hans saker stammer fra de virksomhetsområdene. Han arbeider i stor grad med kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirhandelsrett, pante- og konkursrett og erstatningsrett. Henning har de siste årene også håndtert flere av de største økokrimsakene.
 1. The Legal 500
  Leading Individual, Dispute Resolution

  "Excellent advocate, very clear and articulate, and very easy to work with."

 2. Chambers & Partners Global
  Band 2, Dispute Resolution

  The "very strategic" Henning Harborg is held in high regard for his dispute resolution practice. One client lauds his litigation skill, saying: "He is extremely good in court," and particularly highlighting that he "has the whole case in his head and so you would never have a moment in court where anyone could surprise him."

 3. Finansavisens Advokatundersøkelse
  2. plass, Sivilrettslig prosedyre

 4. Finansavisens Advokatundersøkelse
  Topp 10, Økonomiske straffesaker

 5. World Tax/International Tax Review
  Highly Regarded, Tax Controversy

 6. Who's Who Legal
  Recommended Lawyer, Business Crime Defence - Corporates

 1. Petter Dragesund/Pareto -

  Crew Gold

  Påstått bedrageri etter handel med aksjer i Crew Gold. Saken gjaldt prisbeskyttelsesavtaler, tilbudsplikt mv. Straffesaken gikk for retten i ti uker, og saken gjelder også en rekke sivile krav.
 2. TGS Nopec Geophysical Company ASA -

  Krav etter seismikksalg til Skeie Energy

  Diverse krav, derunder straffesak, mot klienten som følge av beskyldninger om medvirkning til skattebedrageri
 3. Storebrand International Private Equity -

  Skattemessig behandling av SIPE-fondene

  Spørsmål om skatterettslig klassifisering av SIPE-fondene som verdipapirfond
 4. ING Bank N.V. -

  Bergen Bunkers

  Spørsmål om gyldighet og rettsvern for fordringspant. Også spørsmål om lovvalg og jurisdiksjon.
 5. Anthon B. Nielsen -

  Westerdals

  Krisehåndtering etter diverse beskyldninger om lovbrudd
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Advokatfirmaet Mageli

 3. Justissekretær, EFTA-domstolen

 4. Sekretær, Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, Stortinget

 5. Asscociate Expert, United Nations High Commissioner for Human Rights

 6. Advokat, Regjeringsadvokaten

 7. Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Møterett for Høyesterett

 3. Cand jur
  Universitetet i Oslo