ThommessenFlow Finn folk

Henning Harborg Partner Oslo

Henning er prosedyreadvokat som representerer klienter i kommersielle tvistesaker for de alminnelige domstoler og i voldgift. Han har mer enn tjue års erfaring som prosessfullmektig i flere hundre saker både nasjonalt og internasjonalt. Henning tilhører vår avdeling for bank og finans, og de fleste av hans saker stammer fra de virksomhetsområdene. Han arbeider i stor grad med kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirhandelsrett, pante- og konkursrett og erstatningsrett. Henning har de siste årene også håndtert flere av de største økokrimsakene.
 1. World Tax/International Tax Review
  Highly Regarded, Tax Controversy

 2. The Legal 500
  Leading Individual, Dispute Resolution

 3. Chambers & Partners Global
  Rangert, Dispute Resolution

 4. Who's Who Legal
  Recommended Lawyer, Business Crime Defence - Corporates

 5. Finansavisens Advokatundersøkelse
  Topp 10, Økonomiske straffesaker

 6. Finansavisens Advokatundersøkelse
  Topp 10, Sivilrettslig prosedyre

 1. Petter Dragesund/Pareto -

  Crew Gold

  Påstått bedrageri etter handel med aksjer i Crew Gold. Saken gjaldt prisbeskyttelsesavtaler, tilbudsplikt mv. Straffesaken gikk for retten i ti uker, og saken gjelder også en rekke sivile krav.
 2. TGS Nopec Geophysical Company ASA -

  Krav etter seismikksalg til Skeie Energy

  Diverse krav, derunder straffesak, mot klienten som følge av beskyldninger om medvirkning til skattebedrageri
 3. Storebrand International Private Equity -

  Skattemessig behandling av SIPE-fondene

  Spørsmål om skatterettslig klassifisering av SIPE-fondene som verdipapirfond
 4. ING Bank N.V. -

  Bergen Bunkers

  Spørsmål om gyldighet og rettsvern for fordringspant. Også spørsmål om lovvalg og jurisdiksjon.
 5. Anthon B. Nielsen -

  Westerdals

  Krisehåndtering etter diverse beskyldninger om lovbrudd
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Advokatfirmaet Mageli

 3. Justissekretær, EFTA-domstolen

 4. Sekretær, Stortingets granskningskommisjon for Gardermoen, Stortinget

 5. Asscociate Expert, United Nations High Commissioner for Human Rights

 6. Advokat, Regjeringsadvokaten

 7. Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Møterett for Høyesterett

 3. Cand jur
  Universitetet i Oslo