ThommessenFlow Finn folk

Myndighets­kontroll og straff

Risikobildet for næringslivet blir stadig mer komplekst. Et av kjennetegnene på kompleksiteten er et raskt skiftende regulatorisk landskap. I tillegg er offentlige instanser mer aktive enn noensinne i å sanksjonere overtredelser.

Manglende evne til å gjenkjenne risiko knyttet til mulige straffbare handlinger kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten, både i form av straff, overtredelsesgebyr, tilleggsskatt og knyttet til virksomhetens omdømme. Konsekvensene kan også inntre for styremedlemmer på individuelt grunnlag.

Thommessen har et dedikert team av advokater med variert bakgrunn, kompetanse og praktisk erfaring som kan gi helhetlig bistand knyttet til myndighetskontroll og straff. Våre advokater har erfaring fra myndighetsorganer som Finanstilsynet, PST, Forbrukertilsynet, Konkurransetilsynet, Økokrim og påtalemyndigheten. Flere har også fungert som forsvarere i omfattende økonomiske straffesaker om blant annet korrupsjon, skattesvik, bedrageri og brudd på verdipapirhandelloven.

Vår ekspertise omfatter blant annet:

  • Bedrageri, skattesvik, hvitvasking og liknende økonomisk kriminalitet
  • Ulovlig prissamarbeid og andre brudd på konkurranseloven
  • Cyberkriminalitet begått av både statlige og private aktører
  • Brudd på eksportkontroll- og sanksjonsreglene, samt ulovlig etterretning
  • Miljøkriminalitet

Kåringer

  • 2024 Firm to watch Regulatory, compliance and investigations Legal 500

Teamet

Aktuelt