ThommessenFlow Finn folk

Hedvig Moe Specialist Counsel Advokat

Hedvig startet sin juridiske karriere i Thommessen i 2000, og returnerte til firmaet i mai 2023. I mellomtiden har hun blant annet hatt sentrale stillinger i Økokrim, der hun særlig arbeidet med kriminalitet i finansmarkedene. Hedvig har også hatt lederroller i PST, der hun har opparbeidet seg kunnskap om temaer som geopolitikk, sikkerhetspolitikk og fremmed etterretning. Gjennom disse og flere andre stillinger i det offentlige har hun fått god kjennskap til sentral og lokal forvaltning, politiske prosesser og lovgivningsarbeid, som gir godt grunnlag for å yte strategisk risikorådgivning til styrer og toppledere. Samtidig har hun løpende hatt ansvar for og vært involvert i juridiske vurderinger og beslutninger, og hatt utstrakt kontakt med næringslivet. Hedvig har betydelig erfaring med kriseplanlegging og -håndtering, og med samfunns- og mediekontakt.
 1. Specialist Counsel, Thommessen

 2. Assisterende sjef, PST

 3. Påtaleleder, PST

 4. Førstestatsadvokat, assisterende sjef og konstituert sjef, Økokrim

 5. Politiadvokat, Vest politidistrikt

 6. Rådmann, Ullensvang herad

 7. Førstestatsadvokat, Økokrim

 8. Aktor, Krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia, FN

 9. Seniorrådgiver, finansmarkedsavdelingen, Finansdepartementet

 10. Førstestatsadvokat og leder av verdipapirteamet, Økokrim

 11. Politiadvokat, Økokrim

 12. Dommerfullmektig, Sunnhordland herredsrett

 13. Advokatfullmektig, Thommessen

 1. Master of Laws LLM
  University of Melbourne

 2. Cand jur
  Universitet i Oslo / Universitetet i Bergen