ThommessenFlow Finn folk

Krise­håndtering

Når en krise inntreffer er det avgjørende at den håndteres både raskt og riktig. Ingen kriser er like, og vi vet at dine utfordringer krever en helhetlig, skreddersydd tilnærming. I vårt arbeid med krisehåndtering kombinerer vi juridisk ekspertise med strategisk kommunikasjon og effektiv myndighetskontakt, alt samlet under ett tak.

I dagens globaliserte og digitaliserte samfunn står både små og store aktører i næringslivet overfor et bredt spekter av potensielle kriser, drevet av faktorer som geopolitiske forhold, klimahensyn, nasjonale sikkerhetsinteresser og kontinuerlig utvikling av regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå. I tillegg ser vi at håndtering av omdømmerisiko har utviklet seg til å bli en kompleks og uforutsigbar utfordring, i takt med at offentlighetens oppfatning ikke lengre kun formes av tradisjonelle medier.

Vi mener at en viktig del av vellykket krisehåndtering handler om å være forberedt før krisen inntreffer. Derfor er det essensielt at virksomhetens styre og ledelse aktivt engasjerer seg i en strategisk tilnærming til risikohåndtering og kriseberedskap. Thommessen bistår styret og toppledelsen med å identifisere, forstå, og ta eierskap til selskapets risikoprofil. Dette gjør organisasjonen bedre rustet til å forutse, forhindre og håndtere potensielle kriser effektivt. Dersom krisen inntreffer, hjelper vi virksomheten med å håndtere det som skjer her og nå – samtidig som vi bidrar til at avgjørelser tatt i en krevende situasjon ikke hindrer selskapets suksess på lengre sikt.

Thommessen har solid erfaring og spisskompetanse innen krisehåndtering. Vi bistår raskt og effektivt med en rekke tjenester, som vurdering av risikoeksponering, implementering av forebyggende eller skadebegrensende tiltak, og håndtering av situasjonen på både strategisk og operativt nivå. På tvers av firmaet har vi inngående innsikt i en rekke bransjer, regelverk og offentlige organer. Vi har også erfaring fra ulike deler av myndighetsapparatet. Kombinert med kunnskap om klientens virksomhet, kan vi tilby strategiske og målrettede råd for sikkert å navigere gjennom enhver krise.

Kåringer

  • 2024 Firm to watch Regulatory, compliance and investigations Legal 500

Teamet

Aktuelt