ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tradisjonell compliance kombinert med det strategiske risikobildet

Hedvig og Snorre

– Compliance handler om å overholde lover og regler, men en viktig del av compliance er å også forstå risiko- og trusselbildet knyttet til egen virksomhet. Først da er det mulig å gjøre gode valg med utgangspunkt i både hva som er lov, og hva som er lurt. Dette er noe toppledelser og styrer må ha et forhold til for å være en velfungerende næringslivsaktør i dag, mener Specialist Counsel Hedvig Moe.

I kjølvannet av alvorlige kriser som har påvirket tilliten til næringslivet, og internasjonale konflikter som krigen i Ukraina, har myndighetene både i Norge og internasjonalt fått større vilje og evne til å regulere og sanksjonere privat sektor. Dette har ført til et økt behov for fokus på compliance og risikohåndtering i næringslivet.

– De siste årene har vi sett en betydelig økning i sanksjoner og regulatoriske tiltak som påvirker næringslivet. Dette har skapt en ny virkelighet for mange virksomheter, hvor det er kritisk å ikke bare overholde gjeldende lover og regler, men også være forberedt på et raskt skiftende geopolitiske landskap – og et raskt skiftende regelverk, sier Hedvig. Hun har lang erfaring fra PST og Økokrim, og leder compliance-arbeidet i Thommessen sammen med partner Snorre Valdimarsson.

Hvordan få til god compliance - og unngå fallgruvene

Thommessen har omfattende kompetanse og erfaring innen compliance, og bistår norske og internasjonale virksomheter med å håndtere utfordringer knyttet til compliance innen områder som anti-korrupsjon, sanksjoner og eksportkontroll, anti-hvitvasking, terrorfinansiering, menneskerettigheter og klima og miljø.

– I Thommessen er compliance noe alle avdelinger jobber aktivt med, i tillegg til at vi har spisskompetanse på området. Vår tilnærming er at compliance-arbeidet skal være nyttig, praktisk og operasjonelt, der vi kan bruke vår kompetanse og erfaring med hvordan compliance skal være – og hvordan det ikke skal være, sier Snorre.

Snorre var juridisk direktør og en del av konsernledelsen til Scatec i 14 år, før han ble en del av Thommessen i 2023. Han har lang erfaring med oppbygging og operasjonalisering av compliance-funksjoner dekkende for de mest krevende markedene i verden.

– God compliance handler blant annet om å få en strategisk samtalepartner som kan navigere deg gjennom en vanskelig situasjon, ikke å motta en lang liste med punkter som skal oppfylles. Med vår bakgrunn er vi godt rustet til å identifisere risikoer og gi råd om forhold som strekker seg utover juridiske problemstillinger. Gjort riktig, kan compliance være ett konkurransefortrinn, samt være ett direkte bidrag til forbedring av bunnlinjen, bl.a. gjennom reduksjon av finansieringskostnader, fortsetter han.

Integrity Due Diligence

I en verden preget av raskt skiftende geopolitiske forhold, teknologisk utvikling og økende forventninger til bedrifters ansvar for mennesker, miljø og samfunn, blir integritetsundersøkelser stadig viktigere. Vi har bred erfaring med Integrity Due Diligence (IDD) for å undersøke aspekter som sikkerhetsrisiko, omdømmerisiko, leverandørkjede og andre faktorer som ofte overses i tradisjonelle due diligence-prosesser.

– Før enhver viktig avtale inngås bør man gjøre en IDD av motparten. Dette er en svært rimelig forsikring som sikrer informasjon om eventuell motpartrisiko og at man unngå ubehagelige overraskelser senere, sier Snorre.

Nasjonal sikkerhet og geopolitikk

I en verden i rask endring, står ledelsen overfor nye og komplekse utfordringer som utsetter virksomheten for betydelig risiko.

– Det er kritisk at man i kombinasjon med å sikre at virksomheten overholder gjeldende lover og regler, også identifiserer, forstår og proaktivt håndterer disse risikoene, mener Hedvig.

– Nasjonal sikkerhet og geopolitikk har blitt en del av virksomheten kommersielle risikobildet. Geopolitiske hendelser kan raskt og uforutsigbart treffe hele verdikjeden. Spionasje og sabotasje, både fysisk og i cybersfæren, utløser forventninger fra myndighetene om at næringslivet bidrar, i tillegg til at reguleringer som sanksjoner, sikkerhetsloven og FDI kan gripe inn. Alt dette bør være en del av compliance-vurderingene. Det handler ikke bare om hva som er lov, men også hva som er lurt, avslutter Hedvig.

Thommessens compliance-arbeid

Vi bistår klienter i en rekke bransjer med blant annet:

  • Risikovurderinger
  • Utvikling av nye complianceprogrammer og evaluering av eksisterende programmer
  • Kurs og opplæring av ansatte
  • Håndtering av tredjeparter og bakgrunnsundersøkelser gjennom integrity due diligence (IDD)
  • Myndighetkontakt
  • Tvisteløsning
  • Strategisk rådgivning om compliance i transaksjoner, kontrakter og liknende
  • Krisehåndtering

Kontaktpersoner

Aktuelt