ThommessenFlow Finn folk

Sank­sjoner og eksport­kontroll

I en verden hvor sanksjoner og eksportkontroll er blant myndighetenes fremste virkemidler mot komplekse sikkerhetstrusler, er det avgjørende for næringslivet å forstå og anvende regelverket korrekt. Vi bistår klienter med å navigere i et komplekst og raskt skiftende regelverk.

Internasjonale sanksjonsregimer er komplekse og dynamiske og påvirkes av et skiftende politisk klima. Med bakgrunn i den siste tidens internasjonale hendelser, som blant annet involverer land som Ukraina, Russland, Kina, Iran og Nord-Korea, har regelverket for sanksjoner og eksportkontroll blitt stadig mer omfattende. Reglene blir ofte implementert på kort varsel, og virksomhetene må evne å raskt forstå og anvende stadig skiftende regelverk. I tillegg er det essensielt å treffe gode beslutninger der regelverket ikke kommer til direkte anvendelse, både for å redusere en eventuell gjennomføringsrisiko og for å unngå et mulig omdømmetap.

Manglende overholdelse av internasjonale sanksjons- og eksportkontrollregler kan få alvorlige konsekvenser. Virksomheter og enkeltpersoner risikerer strenge straffer for brudd på reglene. Videre kan virksomheter møte ytterligere handelsrestriksjoner, miste viktige lisenser og tillatelser, eller finansiell støtte. Et brudd kan også føre til betydelig omdømmetap, som kan svekke kundeforhold, investorers tillit, og virksomhetens markedsposisjon.

Thommessen bistår klienter i et bredt spekter av industrier og sektorer med å drive sin globale virksomhet i samsvar med gjeldende sanksjons- og eksportkontrollregler. Vår ekspertise er særlig verdifull i internasjonale sektorer med høy risikoeksponering, som for eksempel shippingbransjen, hvor vi har omfattende erfaring med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Med et team av advokater som innehar verdifull erfaring fra både internadvokatroller og myndighetsarbeid, har vi god forståelse for sanksjons- og eksportkontrollregelverkets mange aspekter. Vi bistår effektivt i tolkning, praktisk anvendelse, og i å vurdere akseptable risikonivåer, samtidig som vi håndterer potensielle strafferettslige konsekvenser.

Kåringer

  • 2024 Firm to watch Regulatory, compliance and investigations Legal 500

Teamet

Aktuelt