ThommessenFlow Finn folk

Henrik Hagberg Partner Advokat

Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.
 1. The Legal 500
  Leading Individual, Maritime Law

  "Mads Haavardsholm and Henrik Hagberg are excellent partners in the shipping department."

 2. Chambers & Partners Europe
  Band 1, Shipping: Corporate/Commercial

  "Henrik Hagberg is the best shipping lawyer in Norway."

 3. Chambers & Partners Europe
  Rankert, Shipping: Dispute Resolution

  "Henrik is the perfect lawyer in all aspects."

 4. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Insurance

 5. Kapitals Advokatundersøkelse
  3. plass, Shipping

 6. Who's Who Legal
  Global Leader / Recommended, Transport - Shipping

 7. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Offshore Construction and Shipbuilding

 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Partner, Oslo, Wikborg Rein

 3. Partner, London, Wikborg Rein LLP

 4. Partner, Oslo, Wikborg Rein

 5. Fast advokat, Oslo, Wikborg Rein

 6. Japan Representative, Kobe, Japan, Wikborg Rein

 7. Advokatfullmektig, Oslo, Wikborg Rein

 8. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Mediation
  Pepperdine University, California, USA

 3. Strategic Negotiation Skills
  Pepperdine University, California, USA

 4. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 1. Tvisteloven § 22-5 - Rekkevidden av bevisforbudet for advokater (Lov og Rett nr. 1 2023)

 2. Nordic Offshore and Maritime Arbitration - a viable alternative for commercial dispute resolution in shipping and offshore matters

 3. Towards a more sustainable shipping industry - where are we now?

 4. Maritime Law Handbook

 5. Interpretation of knock-for-knock clauses under Norwegian law

 6. Japan strengthens port state control, Maritime Advocate

 7. Styring og økonomiforvaltning i norske havner