ThommessenFlow Finn folk

Bistand ved havarier og andre sjøulykker

Thommessens erfarne ekspertteam er tilgjengelig 24/7 for å yte bistand i forbindelse med havarier og andre sjøulykker. Teamet bistår assurandører, redere, befraktere og managementselskap ved alle typer sjøulykker, herunder kollisjoner, grunnstøtinger, branner og ulike typer forurensningshendelser.

Referansesaker

 • Dubai Harmony: Brann i maskinrom
 • KNM Helge Ingstad / Sola TS: Kollisjon
 • Eide Wrestler: Drivende lekter, evakuering av oljeinstallasjoner
 • Prosper / Edda Fjord: Kollisjon
 • Songa Dee / Far Grimshader: Berøringsskade
 • CLS Trimnes: Grunnstøting
 • Navion Britannia: Oljeforurensning
 • Federal Kivalina: Grunnstøting
 • Eide Traveler: Drivende lekter, evakuering av oljeinstallasjoner
 • Sunny Jewel: Eksplosjon, vrakfjerning
 • Rocknes: Grunnstøting, kantring
 • Hual Europe: Grunnstøting, brann, oljeforurensning, vrakfjerning
 • Coop Venture: Grunnstøting

Teamet står klar til å bistå når det haster som mest og rykker ut på kort varsel. Vi har et omfattende nettverk av advokater og tekniske konsulenter også utenfor Norge.

Vårt erfarne team tilbyr et bredt spekter av tjenester i forbindelse med havarier og andre sjøulykker:

 • Undersøkelser om bord og innhenting av bevismateriale ("shipboard investigations")
 • Rådgivning om valg av jurisdiksjon, ansvarsbegrensning, felleshavari og ulike typer krav
 • Rådgivning om garantier og andre former for sikkerhetsstillelse, herunder arrest
 • Forhandling og utarbeidelse av kontrakter for berging og vrakfjerning
 • Kommunikasjon med lokale myndigheter
 • Oppnevnelse av, og kommunikasjon med, tekniske eksperter

I en krisesituasjon er vi alltid tilgjengelig på vårt krisenummer +47 916 16 888. Vi kan også kontaktes gjennom de oppgitte kontaktpersonene under eller via din faste advokatforbindelse hos Thommessen.

Teamet