ThommessenFlow Finn folk

Olje og gass

Thommessen er et av Norges ledende advokatfirmaer innen olje og gass, og har vært engasjert som rådgivere innen bransjen helt siden starten på oljeeventyret.

Vi har bistått i alle de største strukturendringene og transaksjonene på norsk sokkel. Våre advokater har vært involvert i alt fra restruktureringen av Statens eierandeler på norsk sokkel, privatiseringen og børsnoteringen av Equinor til sammenslåingen av Equinors og Hydros olje- og gassvirksomhet. Vi har også vært tungt involvert i de senere års transaksjoner som følge av at etablerte internasjonale aktører har dreid fokus mot andre geografier.

Vårt olje- og gassteam bistår oljeselskaper, leverandører, offentlige myndigheter, investeringsbanker og investorer. Vi gir råd i alle faser av et prosjekt, uansett størrelse, omfang eller juridisk fagområde – fra idé til leveranse eller fra etablering til salg eller børsnotering. Med inngående bransjeforståelse og lang erfaring innenfor alle kompetanseområder evner vi å gi praktiske og kommersielt funderte råd.

Vår olje- og gassavdeling er topprangert i norske og internasjonale kåringer.

Great team that is knowledgeable, practical and nice to deal with. Good attention to detail, drafting, analysis and strategy. Covering the full range of oil and gas related topics. Able to deal with all aspects. Real powerhouse. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt