ThommessenFlow Finn folk

Olje og gass

Thommessen er et av Norges ledende advokatfirmaer innen olje og gass, og har vært engasjert som rådgivere innen bransjen helt siden starten på oljeeventyret.

Vi har bistått i alle de største strukturendringene og transaksjonene på norsk sokkel. Våre advokater har vært involvert i alt fra restruktureringen av Statens eierandeler på norsk sokkel, privatiseringen og børsnoteringen av Equinor til sammenslåingen av Equinors og Hydros olje- og gassvirksomhet. Vi har også vært tungt involvert i de senere års transaksjoner som følge av at etablerte internasjonale aktører har dreid fokus mot andre geografier.

Vårt olje- og gassteam bistår oljeselskaper, leverandører, offentlige myndigheter, investeringsbanker og investorer. Vi gir råd i alle faser av et prosjekt, uansett størrelse, omfang eller juridisk fagområde – fra idé til leveranse eller fra etablering til salg eller børsnotering. Med inngående bransjeforståelse og lang erfaring innenfor alle kompetanseområder evner vi å gi praktiske og kommersielt funderte råd.

Thommessen has a very strong and experienced team in offshore and contractual matters. Klient
Chambers Global, 2024

Kåringer

  • 2024 Tier 1 Oil and gas Legal 500
  • 2024 Ranked Energy: Oil and gas Chambers & Partners

Teamet

Aktuelt