ThommessenFlow Finn folk

Olje og gass

Thommessen er et av Norges ledende advokatfirmaer innen olje og gass, og har vært engasjert som rådgivere innen bransjen helt siden starten på oljeeventyret.

Referansesaker

  • Johan Sverdrup-utviklingen: Vi bisto Petoro, som ledet Mongstad-teamet, i forhandlingene med Johan Sverdrup-partnerne i forbindelse med tie-in, håndtering, lagring og eksport av oljen fra Johan Sverdrup feltet til Mongstad.
  • Snorre utviklingsprosjekt: Vi bisto Petoro i forbindelse med en eksportløsning for økte volumer av olje fra Snorre-feltet – Snorre 2040. Snorre 2040 er et omfattende levetidsforlengelsesprosjekt for Snorre-feltet, et av de største feltene på norsk sokkel.
  • Sammenslåing av BP Norge og DETNOR, etablering av Aker BP: Vi bisto BP International i sammenslåingen av BP Norge og DETNOR, som ga opphav til det "nye" E&P-selskapet Aker BP. Transaksjonsverdien var ca. 11 milliarder kroner.
  • Oppkjøp av DONGs E&P virksomhet: Vi bisto INEOS med oppkjøpet av DONG E&P for en kjøpesum på USD 1 milliard pluss en betinget betaling på opptil USD 250 millioner. Transaksjonen var av stor strategisk betydning for INEOS, og posisjonerte selskapet som et topp 10 selskap med operasjoner i Nordsjøen.
  • Oppkjøpet av Edisons E&P virksomhet: Vi bisto Energean med oppkjøpet av Edison E&P for et preliminært vederlag på USD 750 millioner, med et tilleggsvederlag på USD 100 millioner. Oppkjøpet danner et av de største uavhengige E&P-selskapene på børsene i London og Tel Aviv.
  • Oppkjøp av eierandeler i NOVA-utbyggingen: Vi bisto ONE-Dyas med oppkjøpet av en 10 % eierandel i utbyggingsprosjektet Nova fra Cairn for USD 59,5 millioner pluss arbeidskapitaljusteringer. Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2018, og produksjonsstart ventes i 2021.
  • Oppkjøp av ExxonMobils gjenværende produksjonslisenser på norsk sokkel: Vi bisto Vår Energi, som eies av italienske Eni og norske HitecVision, med oppkjøpet av de gjenværende eierandelene til den amerikanske giganten ExxonMobil på norsk sokkel for USD 4,5 milliarder.

Vi har bistått i alle de største strukturendringene og transaksjonene på norsk sokkel. Våre advokater har vært involvert i alt fra restruktureringen av Statens eierandeler på norsk sokkel, privatiseringen og børsnoteringen av Equinor til sammenslåingen av Equinors og Hydros olje- og gassvirksomhet. Vi har også vært tungt involvert i de senere års transaksjoner som følge av at etablerte internasjonale aktører har dreid fokus mot andre geografier.

Vårt olje- og gassteam bistår oljeselskaper, leverandører, offentlige myndigheter, investeringsbanker og investorer. Vi gir råd i alle faser av et prosjekt, uansett størrelse, omfang eller juridisk fagområde – fra idé til leveranse eller fra etablering til salg eller børsnotering. Med inngående bransjeforståelse og lang erfaring innenfor alle kompetanseområder evner vi å gi praktiske og kommersielt funderte råd.

Vår olje- og gassavdeling er topprangert i norske og internasjonale kåringer.

Thommessen is one of the leading if not the leading law firm in Norway when it comes to oil & gas. Klient
The Legal 500, 2021

Teamet

Aktuelt