ThommessenFlow Finn folk

Christian Hals Partner Oslo

Christian er rådgiver for en rekke aktører i M&A og kapitalmarkedstransaksjoner innen olje og gass- og oljeservicebransjen. Han bistår både industrielle og finansielle aktører, og rådgir alt fra nykommere som ønsker å etablere seg på norsk sokkel til PE aktører i større oppkjøp og transaksjoner innen bransjen. Christian leder firmaets markedsgruppe mot olje- og gassbransjen, og er rangert som "next generation lawyer" innen olje og gass.
 1. The Legal 500
  Next Generation Partner, Oil and Gas

 1. CapMan Infra og CBRE Caledon -

  Oppkjøp av Norled

  Vi bistod et konsortium bestående av CapMan Infra og CBRE Caledon med å kjøpe samtlige aksjer i Norled AS, et ledende ferge- og hurtigbåtrederi med virksomhet spredt over hele Norge. Norled er et av Norges største ferge- og hurtigbåtrederier med en flåte bestående av 59 ferger og 28 hurtigbåter som årlig transporterer 17 millioner passasjerer og 9 millioner biler.
 2. BP International -

  Etablering av AKER BP ASA

  Vi bistod BP International i forbindelse med sammenslåingen av BP Norge og Det norske som fikk navnet Aker BP. Transaksjonsverdien var på rundt 10,8 milliarder kroner som ble gjort opp med aksjer og kontanter. Etter transaksjonen eier Aker 40 %, BP 30 % og øvrige aksjonærer 30 % i Aker BP.
 3. DOF ASA -

  Finansiell restrukturering

  Vi bistod DOF i forbindelse med den finansielle restruktureringen konsernet gjennomførte i 2016 og 2018. Restruktureringen bestod blant annet av en konvertering av obligasjonslån til et nytt konvertibelt obligasjonslån, en fortrinnsrettsemisjon og en rettet emisjon med en etterfølgende reparasjonsemisjon.
 4. INEOS -

  Oppkjøp av DONG Energys olje og gassportefølje

  Vi bistod INEOS med å kjøpe hele DONG Energys olje- og gassvirksomhet, som omfattet virksomheter og produksjon i Norge, Danmark og England. Kjøpesummen var ca USD 1 milliard pluss en betinget betaling på inntil USD 250 millioner. DONG Energys produksjon i 2016 var 100.000 fat oljeekvivalenter pr dag.
 1. Partner, Oslo, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. LLM
  Bond University

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo