ThommessenFlow Finn folk

Oljeservice

Som leverandør på norsk sokkel har oljeservice-næringen bidratt sterkt til det norske oljeeventyret. I dag anses den som verdensledende og er en sentral leverandør til den internasjonale olje- og gassindustrien.

Thommessen har i årtier bistått oljeservice-klienter og er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor området. Vi gir råd til aktører i hele verdikjeden og i alle faser – fra idé til leveranse eller fra etablering til børsnotering.

Våre advokater har inngående kunnskap om bransjen og betydelig internasjonal erfaring. Ved å kombinere kommersiell og teknisk kunnskap med førsteklasses juridisk kompetanse, leverer vi gode, praktiske og effektive råd til aktørene i bransjen.

Top qualified people – expedient and top quality results. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt