ThommessenFlow Finn folk

Shipping og offshore

Sjøfartsnæringen har preget landets utvikling frem til dagens moderne samfunn, og Norge rangeres nå som verdens fjerde største skipsfartsnasjon målt i verdi. Blant Thommessens klienter er en rekke store norske og internasjonale aktører i markedet.

Våre advokater bistår med alle typer shipping-relaterte oppdrag. Vi er ledende på shippingtransaksjoner og sjøforsikring, og har lang erfaring med tvisteløsning i sjøfartsnæringen. En av våre ekspertiser er å hjelpe rederiene når uhellet først er ute, og vi tilbyr øyeblikkelig assistanse via partner Henrik Hagberg.

Ved å samarbeide på tvers av våre kompetanseområder finner vi de beste løsningene for klientene. Sammen med våre beste skatteadvokater bistår vi rederiene innen rederibeskatning. Vi har også lang erfaring med strukturering og restrukturering av rederier og annen skipsfinansiering og selskapsrett.

Thommessen har betydelig erfaring innen maritim rett, og våre advokater har opp gjennom årene bidratt til å utforme norsk lovgivning og påvirket rettsutviklingen. En unik innovasjonsevne kjennetegner den norske maritime næringen, og vi erfarer at nye juridiske problemstillinger oppstår i kjølvannet av teknologisk nyvinning som løper raskere enn regelverket. Våre advokater er oppdatert på trender og utvikling, og tilbyr klientene løsninger som er tilpasningsdyktige i et marked i stadig endring.

The lawyers are top of the line and quick to understand the commercial drivers and the risks involved, which often contributes to extraordinary contractual positions. Klient
Chambers Europe, 2023

Kåringer

  • 2023 Band 1 Shipping Chambers & Partners
  • 2023 Tier 1 Maritime Law Legal 500
  • 2023 Tier 1 Offshore Construction and Shipbuilding Legal 500
  • 2023 2. plass Shipping Prospera
  • 2023 2. plass Offshore Prospera
  • 2023 2. plass Shipping Kapitals Advokatundersøkelse

Teamet

Aktuelt