ThommessenFlow Finn folk

Shipping og offshore

Sjøfartsnæringen har preget landets utvikling frem til dagens moderne samfunn, og Norge rangeres nå som verdens fjerde største skipsfartsnasjon målt i verdi. Blant Thommessens klienter er en rekke store norske og internasjonale aktører i markedet.

Våre advokater bistår med alle typer shipping-relaterte oppdrag. Vi er ledende på shippingtransaksjoner og sjøforsikring, og har lang erfaring med tvisteløsning i sjøfartsnæringen. En av våre ekspertiser er å hjelpe rederiene når uhellet først er ute, og vi tilbyr øyeblikkelig assistanse via partner Henrik Hagberg.

Ved å samarbeide på tvers av våre kompetanseområder finner vi de beste løsningene for klientene. Sammen med våre beste skatteadvokater bistår vi rederiene innen rederibeskatning. Vi har også lang erfaring med strukturering og restrukturering av rederier og annen skipsfinansiering og selskapsrett.

Thommessen har betydelig erfaring innen maritim rett, og våre advokater har opp gjennom årene bidratt til å utforme norsk lovgivning og påvirket rettsutviklingen. En unik innovasjonsevne kjennetegner den norske maritime næringen, og vi erfarer at nye juridiske problemstillinger oppstår i kjølvannet av teknologisk nyvinning som løper raskere enn regelverket. Våre advokater er oppdatert på trender og utvikling, og tilbyr klientene løsninger som er tilpasningsdyktige i et marked i stadig endring.

Thommessen has a great team of lawyers working for us. They have great competence, give us priority and quick response and in addition, they are great people to work with, with nice personalities. However first and foremost they are good lawyers who give us great advice. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 Band 1 Shipping Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 Maritime Law Legal 500
  • 2024 Tier 1 Offshore Construction and Shipbuilding Legal 500
  • 2023 2. plass Shipping Prospera
  • 2023 2. plass Offshore Prospera

Teamet

Aktuelt