ThommessenFlow Finn folk

Personvern og cyber­sikkerhet

Thommessens markedsledende team hjelper norske og internasjonale klienter med å løse komplekse problemer og utfordringer knyttet til bruk, beskyttelse og kommersialisering av personopplysninger og annen virksomhetskritisk data – og når trusler mot cybersikkerheten setter verdier på spill.

Vi befinner oss i en digital revolusjon der data spiller en nøkkelrolle. I en hverdag der døgnåpne skytjenester og kompliserte analyse- og AI-verktøy er tilgjengelige for de fleste virksomheter, skapes enorme muligheter for å trekke verdier ut av data som tidligere kun tok opp plass i arkivskapet. Men risikoen for at data brukes ulovlig eller kommer på avveie øker i takt med mulighetsrommet, samtidig som brudd på komplekse personvernregler og svikt i cybersikkerheten kan få alvorlige konsekvenser – både økonomisk og for virksomhetens omdømme.

I lys av dagens sikkerhetspolitiske klima er det et økende behov for at virksomheter vurderer risikoen knyttet til cyberangrep som spionasje og sabotasje. Med sikkerhetsloven ilegges virksomheter som er viktige for å opprettholde Norges nasjonale sikkerhet et særlig ansvar. Stadig flere virksomheter underlegges loven. Pliktene til å vareta informasjonssikkerhet og ha trygge informasjonssikkerhetssystemer, står sentralt i lovgivingen. Vi kan bistå gjennom alle faser av implementeringsprosessen, samt i spørsmål som omhandler lovens ulike krav. Vårt tverrfaglige team har omfattende kompetanse på området, i tillegg til praktisk erfaring med sikkerhetsloven og samhandling med relevante offentlige instanser.

Thommessen har gjennom en årrekke bygget opp et av landets ledende juridiske fagmiljøer innenfor personvern og cybersikkerhet. Vi bistår klienter i alle bransjer; fra de største globale teknologi- og mediegigantene til norske rederier, banker og forsikringsselskaper, helseforetak og start-ups. Vårt mål er å alltid levere juridisk og strategisk rådgivning på en praktisk, effektiv og tydelig måte.

Våre eksperter arbeider i hovedsak innenfor fire hovedkategorier:

  • Regulatorisk: Vi bistår virksomheter med utarbeidelse av interne GDPR-rutiner og -retningslinjer, personvernerklæringer, databehandleravtaler etc. Vi er involvert i alt fra omfattende globale GDPR-complianceprosjekter og utarbeidelse/implementering av BCR, til gjennomføring av DPIA og kommunikasjon med Datatilsynet.
  • Transaksjon: Personopplysninger og sikkerhet er i økende grad fokusområder i M&A-prosjekter. Vårt team jobber tett med våre transaksjonsadvokater på komplekse grensekryssende transaksjoner.
  • Kommersiell/strategisk: Handlingsrommet etter bl.a. GDPR vil ofte være viktig i grensesnittet mot kunder og når nye produkter skal utvikles og rulles ut. Vi bistår løpende teknologiselskaper, e-handelsaktører, finansforetak og andre i forbindelse med produktutvikling og utvikling av ny teknologi.
  • Cybersikkerhet, krisehåndtering og tvist: Cyberangrep og sikkerhetsbrudd er i dag en økende utfordring for næringslivet globalt. Vårt team bistår med både rettslig og strategisk bistand når uønskede hendelser oppstår. Sammen med klient og sikkerhetsaktører vi samarbeider med bidrar vi til at rettslige krav overholdes og risikoen reduseres i størst mulig grad.
The team is practical, hands-on and experienced. Klient
Legal 500, 2024

Kåringer

  • 2024 1. plass Data Protection and Integrity Prospera
  • 2024 1. plass TMT Prospera
  • 2024 Band 1 TMT Chambers & Partners
  • 2024 Tier 1 TMT Legal 500

Spotlight

Cybersikkerhet med Thommessen CyberHub

Bedrifter innen alle sektorer utsettes i økende grad for cyberkriminalitet. Vi har sammen med internasjonale cybersikkerhetseksperter opprettet Thommessen CyberHub – et fagforum der vi har invitert anerkjente cybereksperter til å delta. Sammen med våre partnere har vi som mål å øke våre klienters forståelse av de rettslige implikasjonene av cybertrusler, samt å bidra til bedre beredskap og mottiltak mot cyberhendelser.

Les mer
GETTYIMAGES 1254825733 1 crop

Teamet

Aktuelt