ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Få oversikt over regelverksutviklingen med nye ThommessenTracker Teknologi

Team Tracker Tek

For å møte den stadig økende etterspørselen fra næringslivet etter rådgivning innen teknologi og personvern, lanserer vi ThommessenTracker Teknologi slik at du enkelt kan holde deg oppdatert på den dynamiske regelverksutviklingen.

- Både i Norge og EU er det et økende fokus på digitalisering, teknologi og automatisering, noe som gjenspeiles i mengden nye regelverk knyttet til disse temaene. Det er en konstant og dynamisk utvikling, og det er utfordrende for enkeltpersoner å ha full oversikt, sier Eli Karine Navestad, Specialist Counsel innen personvern og teknologi i Thommessen.

Sammen med resten av teknologiavdelingen i Thommessen har Eli Karine samlet de viktigste nyhetene innen personvern, informasjonssikkerhet, kunstig intelligens, IT og teknologi i én database. Her finner du en oversikt over sentral lovgiving, nye avgjørelser fra domstoler og tilsynsmyndigheter, retningslinjer, veiledere, viktige lovendringer og nyheter – fra både Norge og EU. I tillegg får du tilgang til en nyttig oversikt over sentrale overtredelsesgebyrer ilagt av relevante tilsynsmyndigheter og domstoler.

Digitalt verktøy for kunnskapsdeling

ThommessenTracker er utviklet i samarbeid med våre klienter for å skape en mer effektiv løsning for faglig oppdatering på rettsutviklingen innen ulike fagområder. Vi hjelper deg å enkelt navigere i endringer og utviklinger i Norge og EU som er relevante for deg og din virksomhet. Fra før av dekker vi områdene finansregulatorisk, avgift og arbeidsrett. Med teknologi utvider vi nå med et fjerde område som våre advokater følger tett.

- Med denne tjenesten ønsker vi å gjøre vår kunnskap mer tilgjengelig og samle all informasjonen på ett sted. I tillegg til å logge inn og sjekke status på enkeltlover og forslag fra EU, kan man også abonnere på temaer man er spesielt interessert i, for eksempel AI, og motta et ukentlig nyhetsbrev dersom det skjer utvikling på området, forklarer partner Espen Werring.

ThommessenTracker Teknologi krever innlogging. Kontakt en av våre teknologi- og personvernadvokater dersom du ønsker tilgang.

Ledende teknologiteam

Vår dedikerte teknologiavdeling består av mer enn 14 advokater med spisskompetanse innen personvern, IT og cybersikkerhet. Gjennom flere år har vi jobbet med å etablere et ledende juridisk fagmiljø på området, og i den anerkjente Prospera-undersøkelsen ble vi i 2024 anerkjent som det beste norske advokatfirmaet innen både teknologi og personvern.

Vi bistår klienter i alle bransjer med gjennomføring av komplekse IT-prosjekter, håndtering av sikkerhetshendelser, utarbeidelse av interne GDPR-rutiner og retningslinjer, personvernerklæringer og databehandleravtaler, og mye mer.

Kontaktpersoner