ThommessenFlow Finn folk

Stian Fredrik Karlsen Fast advokat Oslo

  1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  3. Advokatfullmektig, Deloitte Legal

  1. Master of Laws, LL.M.
    Universitetet i Glasgow

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen