ThommessenFlow Finn folk

Immaterial- og markeds­føringsrett

Thommessen har en av Norges største immaterialrettsavdelinger, og bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder patenter og varemerker, opphavsrett, markedsføringsrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er en hjørnestein i internasjonal handel, og verdien av immaterielle rettigheter stiger parallelt med at konkurransen i næringslivet øker. Våre advokater bistår med klare og praktiske råd innenfor en rekke bransjer på et komplekst og krevende rettsområde.

Vi har omfattende erfaring med håndtering av tvister, og har vært involvert i en multi-territorielle patenttvister, prinsipielle rettssaker om opphavs- og varemerkerett og tvister som gjelder misbruk av forretningshemmeligheter. Vi bistår ofte rettighetshavere med håndheving av egne rettigheter, beskyttelse av forretningshemmeligheter og vurdering av tredjeparters rettigheter. Vi gir råd om forbrukerlovgivning, og håndterer tvister om brudd på markedsføringsloven i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Forbrukertilsynet og de alminnelige domstoler. Ikke minst bistår vi en rekke store norske og internasjonale aktører med immaterialrettslige spørsmål som oppstår i transaksjoner.

Gjennom dette arbeidet er vi godt trent i å forstå og tilpasse vår rådgivning til klientenes strategiske og kommersielle behov. Mange av sakene vi arbeider med gjelder store verdier, og omfatter flere land. Vår erfaring har gitt oss innsikt i betydningen av prosjektorganisering og et tett samarbeid med klienten. Vi bruker enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet.

Thommessens avdeling for immaterialrett er rangert som ledende blant annet i Legal 500, Chambers & Partners og TNS Prospera. Thommessen ble også kåret til "Norwegian Contentious Firm of the Year" av Managing IP 2020. Managing IP Awards er den ledende internasjonale kåringen av de beste advokatfirmaene innen immaterialrett.

Thommessen lawyers are clear in their advice as well as very practical and thorough. Klient
Chambers Europe, 2022

Teamet

Aktuelt