ThommessenFlow Finn folk

Immaterial- og markeds­føringsrett

Thommessen har en av Norges største immaterialrettsavdelinger, og bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder patenter og varemerker, opphavsrett, markedsføringsrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er en hjørnestein i internasjonal handel, og verdien av immaterielle rettigheter stiger parallelt med at konkurransen i næringslivet øker. Våre advokater bistår med klare og praktiske råd innenfor en rekke bransjer på et komplekst og krevende rettsområde.

Vi har omfattende erfaring med håndtering av tvister, og har vært involvert i en rekke multi-territorielle patenttvister, prinsipielle rettssaker om opphavs- og varemerkerett og tvister som gjelder misbruk av forretningshemmeligheter. Vi bistår ofte rettighetshavere med håndheving av egne rettigheter, beskyttelse av forretningshemmeligheter og vurdering av tredjeparters rettigheter. Vi gir råd om forbrukerlovgivning, og håndterer tvister om brudd på markedsføringsloven i saker for Næringslivets Konkurranseutvalg, Markedsrådet, Forbrukertilsynet og de alminnelige domstoler. Ikke minst bistår vi en rekke store norske og internasjonale aktører med immaterialrettslige spørsmål som oppstår i transaksjoner.

Gjennom dette arbeidet er vi godt trent i å forstå og tilpasse vår rådgivning til klientenes strategiske og kommersielle behov. Mange av sakene vi arbeider med gjelder store verdier, og omfatter flere land. Vår erfaring har gitt oss innsikt i betydningen av prosjektorganisering og et tett samarbeid med klienten. Vi bruker enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet.

The lawyers are very experienced, see the whole picture and provide creative solutions. Klient
Chambers Global, 2024

Kåringer

 • 2024 Band 1 Intellectual Property Chambers & Partners
 • 2024 Gold Band Enforcement and litigation WTR 1000
 • 2024 Tier 1 Intellectual Property Legal 500
 • 2024 Tier 1 Trademark disputes IP Stars
 • 2024 Europe Cross-Border Patent Litigation Team For Bristol-Myers squibb (Apixaban) against generics Managing IP Awards
 • 2024 2. plass Intellectual Property Prospera
 • 2024 Gold Band Litigation and transaction IAM Patents 1000
 • 2023 Tier 1 Patent disputes IP Stars
 • 2023 Tier 1 Copyright & related rights IP Stars
 • 2023 Practitioner of the Year Norway Managing IP Awards
 • 2022 Norwegian Patent contentious firm of the year Managing IP Awards
 • 2020 Norwegian Patent contentious firm of the year Managing IP Awards

Teamet

Aktuelt