ThommessenFlow Finn folk

Teknologi og digital­isering

Thommessen hjelper norske og internasjonale klienter med å nå sine forretningsmessige mål knyttet til digital teknologi og data. Vi har i løpet av de siste 20 årene bistått våre klienter i de fleste bransjer med deres forretningskritiske prosjekter knyttet til utvikling, transformasjon, forvaltning og drift av deres IT- og forretningsprosesser.

Teknologi og digitalisering påvirker alle bransjer, både i Norge og internasjonalt. Digitale løsninger kommer med løfter om økt innovasjon, automatiserte og effektiviserte forretningsprosesser, økt kundetilfredshet, forbedrede kundeopplevelser, styrket sikkerhet, med mer. Samtidig er dette feltet komplekst, og det er viktig å ha kontroll på risikoelementene det fører med seg. Vi har inngående kjennskap til disse risikoelementene fra vår omfattende og langvarige praksis. Det gjør oss i stand til å identifisere og håndtere risikoelementene i kontraktene vi utarbeider og forhandler for våre klienter. Vi gjør dette på en måte som varetar både kundens og leverandørens interesser, slik at prosjektet blir vellykket for begge parter.

Vi har et dedikert team bestående av mer enn 10 advokater med spisskompetanse innen teknologi og digitalisering. Dette teamet jobber utelukkende innenfor dette feltet. Våre advokater har ikke bare den juridiske, men også den kommersielle og tekniske forståelsen som er nødvendig for å bistå virksomheter i møte den digitale revolusjonen.

Våre eksperter arbeider i hovedsak innenfor fire hovedkategorier:

  • Sourcing og digitaliseringsprosjekter: Vi bistår virksomheter med rådgivning og avtaleforhandling i forbindelse med anskaffelser av tjenester knyttet til utvikling, transformasjon, forvaltning og drift av virksomhetskritiske IT og forretningsprosesser. Vårt team har bred erfaring med smidige prosjekter, sammensatte tjenestemodeller, DevOps, cloud computing, i tillegg til andre tjenestemodeller og IT-løsninger.
  • Kommersiell/strategisk: Vi bistår løpende med kommersiell og strategisk rådgivning i forbindelse med produktutvikling, samt anskaffelser av ny teknologi og tjenester.
  • Tvisteløsning: Vi bistår en rekke klienter med bistand i forbindelse med tvister knyttet til informasjonsteknologi, kommunikasjon og data i og utenfor domstolene.
  • Transaksjon: Teknologi og digitalisering er i økende grad fokusområder i M&A-prosjekter. Vårt team jobber tett med våre transaksjonsadvokater på komplekse grensekryssende transaksjoner.
They have good market and practical understanding and are able to provide advice that combines compliance and commercial interests. Also they're competent and trained in handling matters with complexity and many factors. Klient
Chambers Europe, 2023

Kåringer

  • 2023 Band 1 TMT Chambers & Partners
  • 2023 Tier 1 TMT Legal 500
  • 2023 2. plass TMT Prospera
  • 2023 2. plass Teknologi og digitalisering Kapitals Advokatundersøkelse

Spotlight

Thommessen AI Hub

I en tid hvor kunstig intelligens (AI) blir en stadig større del av hverdagen, er det essensielt å kunne nyttiggjøre seg av teknologien på en god og ansvarlig måte. AI revolusjonerer måten vi arbeider, løser oppgaver, og driver virksomheter på. Brukt riktig, kan AI løse komplekse utfordringer, skape verdi og åpne for unike muligheter. Nøkkelen ligger i å forstå hvordan man kan maksimere utbyttet av teknologien, samtidig som man sikrer en trygg implementering av nye verktøy. Her har vi samlet våre AI-ressurser for å hjelpe deg å navigere.

Les mer
Getty Images 1452604857

Teamet

Aktuelt