ThommessenFlow Finn folk

Tviste­løsning

Tvister utfordrer både menneskene og virksomhetene som er involvert. Det er avgjørende å begrense tvistens innvirkning på virksomhetens daglig drift, og at tvisten løses uten unødvendig belastning på relasjonen mellom aktørene. Med over tretti advokater i vår tvistegruppe, og et høyt antall saker for domstolene og voldgift årlig, er ThommessenTvist blant bransjens ledende tvistemiljøer.

Vi har betydelig erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet. Etter vår mening er effektiv prosjektledelse og strategisk teamutvelgelse nøkkelen til suksess. En av Thommessens styrker er at vi har spisskompetanse i bredden. Våre prosedyrespesialister jobber jevnlig tett sammen med fag- og markedseksperter, og du kan være trygg på at vi alltid kobler på den riktige ekspertisen internt. Vårt mål er å oppnå det beste resultatet, men ressursbruken skal stå i forhold til sakens betydning. Nødvendig ekspertise, involveres derfor de riktige stedene i prosessen. Vi tar ingen snarveier, men heller ingen omveier.

I Thommessen har vi rundt tjue advokater med møterett for Høyesterett, og vi prosederer jevnlig saker for landets øverste domstol. Flere av våre advokater har prosedert saker for EFTA-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Våre advokater har også omfattende voldgifterfaring, både i Norge og internasjonalt, og benyttes ofte som prosessfullmektiger og dommere i internasjonale, kommersielle tvister. Vi har erfaring fra en rekke voldgiftsinstitutter, som blant annet OCC, SCC, DIA, DIS og ICC. I tillegg har vi prosedert og vært voldgiftsdommere i en rekke ad hoc-voldgifter, deriblant under voldgiftsregelverket til NOMA.

The law firm has a strong team of lawyers who are experienced in large and complex disputes. It is one of the largest law firms in Norway and can put together a team with the depth and breadth required. Klient
Chambers Global, 2024

Kåringer

  • 2024 Tier 1 Tvisteløsning Legal 500
  • 2024 Band 2 Tvisteløsning Chambers & Partners
  • 2024 2. plass Tvisteløsning Prospera

Teamet

Aktuelt