ThommessenFlow Finn folk

Tviste­løsning

Tvister utfordrer både menneskene og virksomhetene som er involvert. Det er avgjørende å begrense tvistens påvirkning på daglig drift av virksomheten.

Vi har betydelig erfaring med å løse tvister i og utenfor rettsapparatet. Mange tvister er en kamp om faktum. Våre advokater graver frem det nødvendige. Prosjektledelse er kritisk. Laguttak er essensielt. Thommessen har spisskompetanse i bredden. Våre prosedyrespesialister jobber sammen med fag- og markedsekspertene. De riktige menneskene skal inn på det riktige punktet i prosessen. Ressursbruken skal stå i forhold til sakens betydning. Vi tar ingen snarveier, men heller ingen omveier.

Tvisteløsning skal være en profesjonell øvelse. Vi er opptatt av at tvister løses uten unødvendig belastning på relasjonen mellom aktørene.

Vi har om lag tjue advokater med møterett for Høyesterett, og prosederer jevnlig for landets øverste domstol. Flere av våre advokater har prosedert saker for EFTA-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Våre advokater benyttes ofte som voldgiftsdommere i kommersielle tvister.

Her får du nærmere innsikt i hvilken erfaring vi har og hvordan vi arbeider med tvistesaker i vårt firma
.

Quick response on all matters, big or small, and always “to the point”. Klient
The Legal 500, 2021

Teamet

Aktuelt