ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Jobber for økt mangfold i norsk næringsliv

Web

Thommessen har vært Big Enough Globals samarbeidspartner siden oppstarten i 2018. Det som startet som en frivillig organisasjon, har nå blitt et konsulentselskap som jobber for å bygge bro mellom flerkulturelle arbeidssøkere og arbeidslivet.

Hvordan få til flerkulturelt mangfold i privat og offentlig sektor? Innimellom forelesninger, leseøkter og eksamener hjelper jusstudentene Kimiya Sajjadi og Sevgi Usein bedrifter med svar på nettopp dette. Gjennom Big Enough Global ønsker de både å bidra til at næringslivet rekrutterer og beholder flerkulturelle medarbeidere, og til å inspirere og vise hvordan flerkulturelle arbeidssøkere kan bruke sin bakgrunn som et konkurransefortrinn.

Det hele startet for tre år siden – med et engasjement og en iver etter å få til endring.

Flyktninger på Lesvos

I april 2018 setter 19 år gamle Kimiya sine føtter i Thommessens lokaler for første gang. Etter å ha spilt sjakk aktivt i mange år, vil hun nå å bruke tiden sin på mennesker som trenger hjelp. Hun ønsker å bidra til endring, og håper at møtet med Thommessens Managing Partner, Sverre Tyrhaug, skal være startskuddet for dette.

Kimiya har allerede brukt mye tid på å undersøke hvor hun kan bruke sin tid og sitt engasjement, men opplever ofte i møte med andre organisasjoner at hun ikke har erfaringen og utdanningen som kreves for å være "hands on" i større prosjekter. Hun tar saken i egne hender, starter organisasjonen Big Enough Global og samler et team på tjue frivillige og ambisiøse unge. Visjonen til Kimiya er todelt: Gjennom Big Enough Global vil hun vise unge engasjerte at "du er stor nok til å få det du vil få til", og hun vil sammen med teamet jobbe med prosjekter knyttet til FNs bærekraftsmål.

Kimiya har allerede sett ut det første prosjektet. Hun vil bidra til at flyktninger på Lesvos i Hellas får ta engelskkurs. Nå trenger hun bare finansiell støtte.

- Jeg hadde et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell. Jeg tenkte at det sikkert kom til å bli vanskelig å få gjennomslag blant potensielle samarbeidspartnere, men ble møtt av Sverre med tillit og beskjed om at Thommessen ønsket å satse på oss, forteller Kimiya, som selv kom til Norge som flyktning fra Iran da hun var tre år gammel.

- Det var umiddelbart noe med Kimiyas engasjement og målrettethet som traff oss. Her fikk vi med en gang følelsen av det var noen som faktisk ville få ting gjort – og bidra til at medmennesker får en mulighet til et bedre liv, forteller Sverre.

Engelskkursene er det en lokal organisasjon på Lesvos som står for. Big Enough Global støtter med finansiering av inventar, eksamenssertifikater og utvikling av skolen.

- Språket er viktig for videre skole- og universitetsgang, og flere trengte engelskkunnskaper for å komme seg videre. Thommessen bidro med viktig finansiell støtte, og var en avgjørende faktor for at prosjektet kunne gjennomføres. I tillegg bistod Thommessen oss med juridiske råd da vi hadde behov for det, forteller Kimiya.

Lesvos BEG

ENGELSKKURS: Big Enough Global var selv på Lesvos i Hellas, og fasiliterte engelskkurs for flyktninger.

Ny retning

I løpet av Big Enough Globals første leveår har Kimiya hyppig kontakt med Sverre. Sammen diskuterer de flerkulturelt mangfold i advokatbransjen.

- Sverre forteller at Thommessen ønsker flere medarbeidere med minoritetsbakgrunn, men at dette er en utfordring å få til. Vi erfarte også at dette var en problemstilling hos flere andre i advokatbransjen. Samtidig visste vi at mange flerkulturelle unge så på sin bakgrunn som et handikap, og ikke som en styrke. Det manglet en bro mellom flerkulturelle unge og bransjen, forteller Kimiya.

Denne broen ønsker jusstudenten å bygge. Sammen med medstudent Sevgi Usein endrer hun kursen, og Big Enough Global blir et konsulentselskap som skal hjelpe firmaer å få til flerkulturelt mangfold.

Fra gode intensjoner til handling

Høsten 2020 starter Kimiya og Sevgi et pilotprosjekt for representanter fra Thommessen. Workshops er veien, en tiltaksplan som skal bidra til økt flerkulturelt mangfold i firmaet er målet.

Thommessen har i flere år hatt mangfold som en satsing, og jobber målbevisst for å øke kvinneandelen blant senioradvokater og i partnerskapet. Big Enough Global blir en viktig bidragsyter for at jobben med å appellere til flerkulturelle jusstudenter også blir intensivert og systematisert.

- Vi ønsker å bli et firma preget av større flerkulturelt mangfold, og det må jobbes med – gode intensjoner holder ikke, forteller Managing Partner Sverre.

Skal man være sikre på å få til mangfold, må det settes som en strategisk prioritet, mener han.

- Vi må sette konkrete mål, fange data, måle fremgang, søke støtte for økt kunnskap og justere tiltak. Vi må også bygge ned fordommer om oss forretningsadvokater og øke kommunikasjonen om hvem vi er slik at studenter og andre bli bedre kjent med oss. Takket være Big Enough Global har vi fått ordentlig fart på mangfoldsarbeidet vårt. Vi har hatt det som en satsing lenge, men med Kimiya og Sevgi fikk vi økt forståelse og energi inn i arbeidet. Dette har gitt en iver i organisasjonen til å jobbe aktivt og langsiktig med mangfold, forteller Sverre.

Å jobbe med mangfold handler om å se sitt eget firma med andre øyne, fra nye perspektiver, mener Sevgi fra Big Enough Global.

- Det handler om å utfordre måten man ser på inkludering. Det er ikke nok å være ikke-diskriminerende, man må være inkluderende. Det betyr også at man må iverksette tiltak som har som mål å inkludere, forteller hun.

Et viktig poeng er at flerkulturelle arbeidssøkere er en mangfoldig gruppe i seg selv, understreker konsulentene.

- Det er umulig å gi konkrete tips til tiltak som appellerer til alle. Nøkkelen er derfor å lytte. Tør å være åpen. Tør å anerkjenne annerledeshet. Tør å utvide perspektivene. Dette er med på å bidra til at man klarer å inkludere enda flere. Samtidig er det viktig for en som har vokst opp i flere kulturer å si fra om hva som er viktig for han eller henne i møte med arbeidsgiver. Man må ta ansvar for – og utfordre - egne fordommer, både som arbeidssøker og arbeidsgiver, sier Kimiya.

BEG

WORKSHOPS: I 2020 gjennomførte Sevgi og Kimiya workshops for en prosjektgruppe i Thommessen. Resultatet ble en tiltaksplan som skal bidra til at Thommessen klarer å rekruttere flere medarbeidere med flerkulturell bakgrunn.

Et godt samarbeid

Tre år etter at Big Enough Global så dagens lys, har Kimiyas frivillige organisasjon blitt et konsulentselskap med tre ansatte. I august lanserte de podcasten "Mitt mangfoldsavtrykk". Kimiya blir også å finne blant E24s nye spaltister fremover, hvor hun skal dele sine perspektiver og tanker om mangfold og inkludering.

I tillegg til at Big Enough Global har gitt gode råd til Thommessen om hvordan å tiltrekke og bevare flerkulturelle medarbeidere, har Thommessen bistått Big Enough Global med finansiell støtte og rådgivning.

- Thommessen har vært som en familie for oss. Vi har både blitt pushet til å bli bedre og "backet" når det ikke har gått så bra. Det er alltid noen som er der for å ta oss imot. Selv om ting har gått trått av og til, har vi hele tiden visst at vi kom til å få hjelp, forteller Kimiya, og legger til:

- Når vi i noen tilfeller opplever å være på kanten av stupet, da er det bare å ringe Sverre.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med mangfold i Thommessen? Les vår bærekraftsrapport.

Aktuelt