Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre. Gjennom tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager, får du innsikt i forretningsadvokatrollen. Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende tema innen forretningsjus av våre dyktige advokater. I tillegg til faglig utvikling byr ThommessenAkademiet på en mulighet til å bli godt kjent med Thommessen – våre verdier, måten vi jobber på og våre medarbeidere.

Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.  

Hvem kan søke?

ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling. Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Slik søker du

Opptaket til ThommessenAkademiet starter på våren. Intervjuene vil foregå i juni, og selve programmet har oppstart i oktober.

Link til søknadsskjema finner du nederst på denne siden. Søknadsfrist er 4. juni.

Eventuelle spørsmål kan rettes til HR-sjef Anne Therese Bogen.