ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Nye standardavtaler for solcelleanlegg i leieforhold

GETTYIMAGES 1012205554

Strømproduksjon fra solcelleanlegg kan reise en rekke spørsmål i leieforhold, som kan reguleres gjennom nylig lanserte standardavtaler fra Norsk Eiendom.

Det blir stadig vanligere å montere solcelleanlegg på næringsbygg, og reglene om nettleie og elavgift gjør det gunstig å selge lokalprodusert strøm til byggets leietakere. Produksjon og salg av strøm fra solcelleanlegg reiser imidlertid en rekke spørsmål mellom utleier og leietaker, herunder om pris, fordeling av strøm mellom leietakere og salg av overskuddskapasitet. Norsk Eiendom har derfor lansert standardavtaler som kan brukes til å regulere forholdet mellom utleier og leietaker i bygg med solcelleanlegg.

Norsk Eiendom har utarbeidet separate vilkårssett for flerbrukerbygg og enbrukerbygg, som er ment å være tilleggsavtaler til Norsk Eiendoms standardavtaler for leie av næringsarealer. De viktigste vilkårene i de nye standardavtalene er følgende:

  • Pris: Leietaker skal betale vederlag til utleier for strømmen, som skal tilsvare gjennomsnittlig kraftpris for strøm til byggets hovedmåler i forrige kvartal.
  • Kjøpsplikt for leietaker: Utleier har rett (men ikke plikt) til å selge strøm til leietaker, og leietaker har plikt til å kjøpe denne strømmen. Kjøpsplikten skal ikke begrenses til et visst volum, og i flerbrukerbygg skal det være opp til utleier å bestemme hvordan kraften skal fordeles mellom leietakerne.
  • Håndtering av overskuddskraft: Overskuddskraft selges i markedet. I flerbrukerbygg er det lagt opp til at utleier selger overskuddskraften, mens leietaker skal videreselge overskuddskraften i enbrukerbygg. Hvis leietaker videreselger strøm, skal kraftprisen aldri overstige det leietaker oppnår ved videresalg.
  • Drift og vedlikehold: Utleier er ansvarlig for drift og vedlikehold av solcelleanlegget, men kostnader til dette dekkes av leietaker.

Standardavtalene kan enkelt tilpasses til individuelle behov knyttet til det enkelte leieforhold. Etter vårt syn kan det særlig være grunn til å vurdere om strømprisen mellom utleier og leietaker bør knyttes opp mot spotpris time for time.

Her kan du lese mer om prosjektutvikling innen solkraft.

Kontaktpersoner