ThommessenFlow Finn folk

Fornybar energi og infra­struktur

Vi er stolte av å være den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskapene i Norge. Fornybarbransjen er Norges største fastlandsnæring, og Thommessen har bistått utbyggere i hele næringens lange historie.

Norge har kommet langt i det grønne skiftet, både når det gjelder utbygging av fornybar energi og elektrifisering. Prosjekter innen fysisk og digital infrastruktur for energi, transport, datalagring og telekom krever kontinuerlig oppfølging og god prosjektstyring. God kjennskap til de ulike bransjenes særtrekk, regelutvikling og interessemotsetninger gir grunnlag for å nå kommersielle og strategiske mål. Vi leverer både som strategiske og juridiske rådgivere.

Vi er med på alle typer prosjekter, fra vannkraft i det innerste innland via kraftnett til havenergi med flytende vindturbiner. Våre advokater følger utbyggingsprosjekter tett hele veien, og bistår med alt fra grunnerverv, konsesjoner og myndighetskontakt via entreprise-, leveranse-, drifts- og vedlikeholdsavtaler, til fysiske og finansielle kraftkjøpsavtaler (PPA/Corporate PPA) og finansiering. I tillegg har vi en unik kompetanse på transaksjoner og restruktureringer innen energibransjen.

Vårt team finner løsninger og viser vei, også når dagens regelverk ikke er tilstrekkelig. Det regulatoriske rammeverket er i konstant utvikling, og vi er med på å forme regelverket til våre klienters beste. Vi er konsekvent topprangert i alle nasjonale og internasjonale advokatkåringer innen kategorien fornybar energi. Med lang erfaring fra bransjen, dedikerte advokater og god prosjektstyring realiserer vi fornybarselskapenes kommersielle mål uten unødige omveier.

Excellent commercial understanding and the ability to challenge the status quo. Klient
Chambers Europe, 2021

Teamet

Eventer

Aktuelt