ThommessenFlow Finn folk

Mari Andrea Moland Managing Associate Advokatfullmektig

  1. Managing Associate, Thommessen

  2. Advokatfullmektig/Spesialrådgiver, Advokatfirmaet Grette AS

  3. Rådgiver, Olje- og energidepartementet

  4. Førstekonsulent, Klima- og miljødepartementet

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo