ThommessenFlow Finn folk

Mari Andrea Moland Managing Associate Advokat

Mari arbeider med et bredt spekter av problemstillinger innen fornybar energi, med fokus på vassdrags- og energirett. Mari har lang erfaring med regulatorisk arbeid fra forvaltningen. Hun bistår særlig kraftprodusenter, nettvirksomheter og kraftkrevende industri.
 1. Advokatbevilling

 2. Managing Associate, Thommessen

 3. Advokatfullmektig/Spesialrådgiver, Advokatfirmaet Grette AS

 4. Rådgiver, Olje- og energidepartementet

 5. Førstekonsulent, Klima- og miljødepartementet

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo