ThommessenFlow Finn folk

Alexander Martinsen Associate Advokatfullmektig

Alexander arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi.
  1. Associate, Oslo, Thommessen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Tromsø