ThommessenFlow Finn folk

Kontrakts- og entrepriserett

Gjennomtenkte kontrakter og praktisk rettet juridisk rådgivning både før og under prosjektgjennomføring er sentralt for vellykkede prosjekter. Advokatene i Thommessens entreprisegruppe har inngående bransjeforståelse og bred erfaring fra forskjellige typer prosjekter innen alle industrier.

Vi har solid erfaring innenfor både næringseiendom, infrastruktur- og fornybarsektoren. I tillegg jobber Thommessens entreprisegruppe med kontrakter innenfor offshore-sektoren, og vi ser åpenbare fordeler for våre klienter ved at teamet har erfaring fra både onshore og offshore entrepriseoppdrag. Vi bistår en rekke private og offentlige klienter i forbindelse med store tilvirknings-, utbyggings‑, utviklings- og modifikasjonsprosjekter. Entreprisegruppen rådgir også klienter ved komplekse utstyrsanskaffelser og -leveranser. Flere klienter ønsker også å benytte vår kompetanse i forbindelse med større utbyggingsprosjekter utenfor Norge.

Vi har god kjennskap til standardkontraktene som brukes innen ulike bransjer, til norsk ulovfestet kontraktsrett og spesialregulering innenfor aktuelle fagområder. Vår bistand dekker alle faser av et prosjekt, herunder diskusjoner om kontraktsstrategi, tilbudsfase, utarbeidelse av kontraktsdokumenter, tilbudsevalueringer og fremforhandling av endelig kontrakt, løpende rådgivning og oppfølgning underveis i prosjektene og håndtering av potensielle tvister og forsikringsspørsmål osv. Omfattende erfaring fra tvistesaker gjør at vi kan bidra til å unngå konflikter gjennom målrettet og tidlig rådgivning i nye prosjekter. Vi er vant til å samarbeide tett med prosjektorganisasjonene hos våre klienter og evner å sømløst tilpasse oss kompleksiteten og særegenhetene i det enkelte prosjekt.

Thommessens entreprisegruppe bistår både utbyggere/bestillere, entreprenører/leverandører og banker/långivere. Bredden både i vår erfaring med forskjellige typer klienter og fra like ulike bransjer setter oss i en særegen posisjon til å gi innsiktsfulle råd, som både er faglig velfunderte og praktisk rettede.

The team is very experienced and knowledgeable about construction practices. They have a very solution oriented approach and always create a good and professional atmosphere in negotiations. Their team has the ability to resolve almost all issues very swiftly and efficiently. Klient
The Legal 500, 2022

Teamet

Aktuelt